Film van Drachten in 1954.

Mensen waarvan we de namen kennen (stand 24/8/2016)
0.25 Burg. Hopperus Buma en Gem. secretaris Peter Nauta,
0.32 Weth.Jan De Boer, weth.Jan Douwstra en weth. Folkert Folkertsma
0.40 Beeld van Pier Pander.
1.02 Siete Booi links, rechts Sietsema met bril.
1.09 Mw. Zwart dochter van melkboer Zwart, Mineke e.v. Durk Talsma, links onder Joukje Douwstra,
Hoed en Sigaar Arjen Keuning Armmeester Beter Wonen 5

1.11 Rommert de Boer links, Dirk Stienstra, dan rechts Noorda, daarna links Jannie de Jong, boven
Roel Hoving Gemeente ontvanger.klein
1.15 S.Dotinga
1.18 H.W. de Ruijter, honger evacuee uit Amsterdam, redacteur pluskrant, later zijn dochter ook.
En Arjen Keuning armmeester.
1.28 Annie Boonstra.
1.33 Oude Beintema?
1.38 De Rival.?
1.42 Martha Boonstra en mw. Boonstra, zat in nederlands keurkorps turnen
1.48 Apotheker Adriaan Barentsen, liet de Drachtster kei uit de grond halen
2.16 Portier Philips waarschijnlijk Wiebenga.
2.38 Mw. Ytsma-van der Suis. Links Eigenaresse handwerkhuis Wind
2.48 Foppe van der Veen (melkboer)
2.53 Mw. Bulstra. Moeder van Harry Bulstra (bode dienst en verhuizingen)
3.10 Mw. Klasema en vermoedelijk mw. Jagersma.
3.17 Mw. Lokke Postma bij opslag Meekma aan de Oudeweg.
3.32 mw. Brouwer- Bolleman van boekhandel Brouwer
3.35 Koen Keuning met dochter, kantoor boekhandel Keuning
3.42 Piet Kunst van de Noorderhogeweg

3.52 de Harmonie van Vleeshouwer
4.08 Groentezaak van Zinderen
4.13 Dames Naaldkunst, Uit het raam Tanja e.v Piet Sijbesma, orgelbouwer Moleneind nu
Onderdelenhuis Handyman.
4.31 Dickie ( badjuffrouw).?
4.45 mw. Baas- van der Mei?
5.14 mw. Van der Meulen (tabak)
5.54 mw. Beintema e.v. Rennie Beintema
6.10 Jappie van der Meulen kleine witte huis aan de Houtlaan 1 (Kop en Kont)
7.21 mw. Lucie Nicolai
8.07 vrouw van Klaas Frieswijk staat links. Woonde aan de Geelgorsstraat, vader bij de Post.
Kalsbeek en mw. Kalsbeek (Brandstoffenhandel) later aan de Stationsweg
8.15 Hinse van der Molen (groenteboer)
8.50 Folkert Bijker en Jeen , ? .
8.52 Winkel Hanke Sipel zoon is Gaaitzen de Vries
9.02 Reinder Hogeveen (gem. ambtenaar) en Boersma Uileflecht mw. Scheveningen
9.02 De Kleine Beurs, won De Vries Brandstoffen, links Hofstra, daarnaast Boelens sigarendraaier
9.20 Boersma Uilevlecht Vrouw werd Scheveningen genoemd.
9.27 Brugwachter Durk de Vries
10.05 Ida de Boer (Lippenhuizen) Slijterij Meekma
10.20 J. Klasema. Tije Viersma, Ida de Boer.
10.40 Minse van der Sluis (midden)
10.47 Truus Brouwer.
10.57 Hermien Boomsma
11.03 Edu Jörns
11.05 Jan Nijboer

11.45 Schillenboer Jan Veenstra, boerderijtje achter de Dwinger
11.53 Dieneke Kasimier, Grietje van der Sluis (school 2)
12.04 Jannie Bekkema (met witte sokken)
12.19 Corrie Pals.
12.41 Gerrie Bron
12.52 Henk de Ruiter. Zoon van Auke de Ruiter, toneelkapper
12.53 Egbert Veenstra en Wiebe Aardema.
12.58 Jan Kazemier.
13.00 Aalzen van der Wal (midden) rechts A. Swier (gem.werken) Luit Swier is zoon
13.13 mw. van Houten-van Maanen woonde naast school 2 (schoonmoeder van Aalzen v.d.Wal)
13.33 Anne e.v. Iepe de Jong
14.08 Hillie Ulsen
14.36 Geert van der Werf en Ido
14.55 Wikje van der Wal e.v. Libbe van der Wal
15.08 Wietse Wedman?
15.52 Mw. Mellema rechts
16.00 Won. Hoogeveen Tekenleraar Ambachtschool hoek P.P.straat en J.M. Houwenstraat.
16.10 Corrie Kok e.v. Appie Kok met dochter. Eigenaar AKO Matrassen Fabriek.
16.23 Jan Klaassen verzekeringsagent (Oudeweg)
16.33 Gre van Houten-Groenewoud e.v. Sjouke van Houten (postbode)
17.00 Mw Hiemstra.
17.46 Alie Remkes en mem
17.49 mw. Tjepkema- Roorda zuster van Bauke
17.57 Bauke Roorda skûtsjebouwer
18.00 Mw. v.d. Velde e.v. Piet v.d. Velde Moeder van Siep.
18.17 Kee Veenstra (Pieters Kee) met floddermuts

18.24 Pieter v.d. Wal
18.32 mw. Trijn de Jong-Visser e.v. Bouwe de Jong.
18.54 mw. Klaver e.v. Siebe Klaver, mem van Durk klaver.
18.57 Zaagstra (timmerman)
19.07 Lucas Pieterson
19.33 Sint Modderman (kaatsen)
19.40 Auke Achenbach direkt daarna Franke Osinga kaatser op zwarte sokken
20.07 Geert v.d. Wal ( VVV terrein)
20.26 Lippie de Kroon dochter van Klaas de Kroon en de dochter van Dolstra
20.34 Dolstra directeur Nutsspaarbank.
21.30 Hendrik De Graaf (kelner)
21.30 Hoving eig.( De Phoenix )
22.00 Lubbert (armhuis)
22.04 Haaje Blom
22.24 Johannes de Vries (Johannes Bimbam)
22.44 Oepke Dijkstra. Reade Oepke.
22.49 Germ de Jong (visser)
22.52 Akke Numan dochter van Johannes ( broer van Ritske )
22.57 Hielkje van Foeken e.v. M v.d. Sluis
23.26 Evert Keuning broer van Greelt en zonen van van Fokke Keuning
23.35 Jannie Lammers (woonschip)
23.24 de Haan (met stok) koopman
24.04 Wim Koopmans met Joke Jongsma (nicht), moeder Rudie Koopmans
24.13 mw. Stienstra (Zuiderdwarsvaart)
24.15 mw. Veenstra Meine Veenstra is haar zoon
24.23 mw. Marijke ? en Thijsje ? later geëmigreerd naar Nieuw Zeeland.

24.41 Roel Zeilstra (bakker v.d. Veer) later Philips en tamboermaître Concordia
24.50 Durk 1 en Durk 2 Talsma.
25.13 Baukje Tuinstra
25.18 Eize Houwing (arbeider bij Tuinstra)
25.22 Jelle Roelinga.
25.35 Klaas Tuinstra Noorderdwarsvaart 4
25.55 Mw. Trijn de Jong-Visser.
26.44 Ate van der Berg ( heit was adjunct dir Sociale Zaken )
26.58 Roel de Vries (Roel bakfiets)
27.14 Hans de Vries met sigaar.was fietsenmaker naast garage Lammers
27.18 Sybren v.d. Werf (postbode) Ouders hadden een kruidenierszaak op de Noordkade (Lippe Lap)
27.23 Anne Klasema met dochter Betty
27.32 mw. Buisman (Vogelzang)
28.01 De Haan bij bakker Smid ( Heit van Feike de Haan)
28.06 Jan van der Hoek (trainer) zoon van Rein van der Hoek
29.10 Rein van der Hoek Geert v.d. Wal
29.18 St. Jozef.
29.16 Marian Klasema
30.21 Geert Rebbers.
30.52 Ekie van der Harst (keeper Drachtster Boys)
31.08 Hopperus Buma en weth. De Boer en weth. Folkertsma
31.18 Klaas Sikkema en Lammert Dolstra.
31.33 Aljen Faber
31.50 Jochem Wiersma. Trouwde met een steenrijke vrouw.
31.58 Ietje Mazel dochter mw. Hopperus Buma.
32.09 Meester Murk Brouwer?

32.16 Meester Wiebe Dijksma ( hoofd school 1)
32.22 Diepenheim met alpinopet
32.27 Meester Baarda ( Hoofd school 3 )
32.34 mw. Hopperus Buma 33.55 woonboot heette “het Oorlogsschip)
32.49 Nynke en Claartje van der Sluis
32.52 Diepenheim en Femmie van Houten
33.23 Trijntje Bijker.
33.38 Tineke de Boer met vlechten, dochter juf de Boer- de Boer van school 2
33.42 Ellen ...........?
33.55 Grietje Pal.
34.05 Dieneke Kazemier.
34.07 Mw Elzinga links
34.10 Richtsje van der Sluis (zie ook foto gemeentehuis).
34.24 Janke de Hoop e.v. Marcus Boonstra.
00.00 Andela van de Vogelzang en Mw Vermis.
34.47 mw. Maaike van Bruggen- Bruinsma (kruidenierswinkel Vogelzang).
34.54 de Vries en mw. De Vries (meteropnemer waterleiding)
34.54 dochter de Vries
35.32 mw. Van der Brug eind van de Vogelzang
35.35 Jan Veenstra met bord
35.40 Eke Beenen met broertje Jaap uit het raam
35.44 Rike van Babbe ( Babbe en Kinge , Japik en Hindrik Visser. Manus is een zoon
35.57 Aukje Dijkstra e.v. Dikkie Klasema kleermaker Oosterstraat.
36.04 Boerderij van de Boer, heit van Folkert en Kanne de molkboer
36.42 Sippie de Vries e.v. Bouwe Schroor ?
36.48 Tymen zoontje van Klaas de Groot (Klaas bouwboer).

36.58 Mw. Nijboer e.v. Blauwe Jan.
37.03 Mw. Roelinga.
37.13 Jan Spinder (melkboer)
37.17 Gaitske van der Veen – de Vries e.v. Bareld v.d. Veen
37.43 Jan Mulder ( zoon is Kees Kozak )
37.51 Sjoerd (kuorke) Veenstra, met alpino pet.
37.56 Richtsje van der Suis.
39.00 Mw. Maaike Haanstra. Man was bij bakker Jorritsma.
39.05 Joeke Wouda en vrouw (Schwartzenberhlaan).
39.12 Mw. Jannie Steensma-Bos.
39.15 Seike v.d.Veen-de Graaf e.v. Jehannes tante van Douwe. Man was machinist op de tram
39.30 mw. Kuilman en dochter Hanna
40.18 Hermien de Groot e.v. Henk Spoelstra (Lijsterstraat)
40.48 Freerk Kuperus Kwekerij “ De Snor “
40.55 Jappie Steensma dammer met pijp, rechts Wouda van de Oudeweg.
41.02 Jan Stelwagen slager Noorderbuurt
41.19 Mw. Bijlsma.
41.22 Dolf Viersma (groot glad haar) Swartzenberghlaan. Woont nu boven de Aldi aan de markt.
41.32 Klaas (van Ekke) de Jong en Geert van der Wal
41.43 Klaas en Doete Faber Houtlaan
41.46 Staal en Wiebe Lageveen ( Wiebe 16 ).
41.50 Mw. Ruitenberg met dochtertje, man was secr. vv Drachten.
41.52 van Dijk
41.54 vrouw van Geert van der Wal
42.06 Janny van der Horst, Hessel Bijker, Harm de Jong en Carel Jacobs (de degenslikker)
42.12 Alie Klasema.

42.16 Siete Boon op trombone, Veenstra Schwartzenberghlaan.
42.17 Sjirk Spinder (achter Siete Booi) en Sjouke de Boer Matrassen Moleneind.
42.20 Geert v.d. Bos (midden) achter hem Rein v.d. Hoek. Links Eppie de Boer, voor Wim Bakker en
Gretha Postma.
42.21 Fokke Plantinga, Rink Otter en Jaap Klasema
42.24 Lau Visser rechts.
42.29 Roelie van der Hoek, Ans Walda.
42.36 Martha Boonstra, mw. Atje de Ruiter-Nieuwdam , mw. Eskes.
42.38 Achter mw. De Ruiter, mw. Kok-Zeilmaker.
42.39 Anne Gaikema- v.d. Bij, Mettie Gaikema en mw. Dieuwke Kanninga
42.42 Henk Krans en Marten de Vries.
42.44 Steven van Zinderen.
42.47 Oeds v.d. Wal met hoed ( voorzitter Ere zij God ).
42.52 Mw. Adema en met pet Griet de Wit, mw. Bergsma-v.d. Wal daar achter mw. v d. Brug naast
Mw. de Wit, Hetwig de Groot en mw. de Vries uit de Folgeren (slager Hedser de Vries)
43.04 Oebele Boelens tamboermaitre (beroeps militair). Jan Veenstra Drumband Cresendo
43.06 Grote trom Gerrit Bijker, Kleine trom rechts Dries de Vries.
43.12 Lutzen Bijlsma laatste muziekant links.
43.13 Rechts Lippie van Slooten, eerste van Gym. Ver. UDI
43.19 Klaske Tienstra kleintje links, is nu bij Anne van der Meer
43.28 Alie de Jong- de Graaf.
43.35 Grietje Pal
43.42 Piet Dam, Wobbe van der Weg, Gerrie Bron broer van Piet en Corrie
43.48 Trijn de Jong-Visser, mw. Wouters en Meintsje de Haan Zangkoor De Dageraad
43.50 Mw. Jouwersma met wit kraagje. Mw. (rooie Lies) Visser met zwart bloemetje
43.52 mw. Jouwersma (midden) mw. De Jong (rechts) mw. Wieling rechts achter mw Visser

43.54 mw. Trijntje Tjepkema links, achter haar Anneke Postma-van Roeden, man zeeman.
43.56 mw. de Jong van pompmaker de Jong Seike Pieterson.
43.59 Eppie Jouwersma in de midden.
43.59 Jannie Pieterson werkte bij Philips
44.09 Mw. Boelens-Meijer met bril, zuster staat schuin voor haar mw Smit- Meijer.
44.18 Henk Kok (Appie Kok). Er achter Geerligs (assuradeur), rechts mw. Venema naailerares
44.49 Melkboer Douwe Visser met dochter.
44.52 Sietse Kijlstra met vrouw en Janke Edema
44.54 Anneke Kijlstra
44.56 Roel Klasinga met huishoudster ( Roel Tuite)
44.58 Gerlof de Haan met dochter op de arm
45.43 Janny van der Horst
45.44 Seerden, Hessel Bijker en Harm de Jong van de pompmaker en Jan Bouma.
45.50 Alie Klasema
45.53 Alie Klasema, Carel Jacob (de degenslikker) Douwe Posthuma en Maartje v.d. Zee
45.56 Veenstra heit van Alie Matahelamual. vaandeldrager.
46.00 Sjouke de Boer (matrassen Moleneind) op de tuba
46.03 Wander Jager en Jan Radsma.
46.07 Sjoerdsje de Groot
46.12 Rienk Otter Jaap Klasema
46.16 Roel van der Bosch (dirigent)
46.21 Siete Boon er achter Wander Jager.
46.23 Jan Radsma
46.27 Gretha Postma
46.32 Geert v.d. Bosch, Rein van der Hoek.
46.36 Pronk (links trombone) Grilt Petersma Vogelzang

46.38 Grilt Petersma en Berend de Boer
46.42 Jan Bouma (kleine) en Ate de Boer (Marktzicht)
46.46 Tjerk Spinder en Wim Bakker
46.57 Fokke Plantinga..
47.01 Durk Plantinga met dwarsfluit, Jan Hiemstra en Keuning (botermaker bij de Lijempf)
47.05 Jannie van der Horst en de Tiroler Kapel.
47.17 Fokke Plantinga
47.25 Roel de Vries , Libbe Pronk Tiroler kapel
47.33 Jaap Klasema ( Jaap sigaar ), Rein v.d. Hoek (Rein koaltsje), Jan Hiemstra (Jan pudding)
47.56 Dr. Harmonie fusie Excelsior (sigarendraaierskorps) en Tot steun in de strijd (arbeiderskorps)
49.02 Huis Abe Veenstra aan de Oudeweg
49.38 Hendrik Berghuis en Klaas Dantuma.
49.41 Sikkema.
49.44 Buisman
49.53 Abe Veenstra (opper) (Tjerk)
51.01 Jan de Roos


donateur

Monumenten

Facebook

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button