Drachten Het Noord 26

SE 02 DR Woudboerderijtje

Deze boerderij dateert van 1903, de schuur is waarschijnlijk in 1904 gerealiseerd. Deze keuterboerderij van het krimptype – of wel woudboerderijtje – is sober en traditioneel gebouwd. Aan deze voor de regio karakteristieke stijl en materiaalbenutting ontleent het, in combinatie met de betrekkelijke zeldzaamheid, zijn historische waarde.

Lees meer...

Drachten Folgeren 12

SE 01 DR Boerderij

1648: door velen zal dit jaartal geassocieerd worden met de Vrede van Münster. Het is echter volgens het ûleboerd ook het bouwjaar van deze boerderij. Een gebeurtenis van een heel andere orde natuurlijk, maar het geeft wel een gevoel bij de hoge ouderdom van deze kop-rompboerderij met zij-langsdeel.

Lees meer...

Drachten Burgemeester Wuiteweg 162

SE 12 DR Klooster

Van de ongeveer vijftig middeleeuwse Friese kloosters is helaas, vooral als gevolg van de Reformatie, na 1580 weinig bewaard gebleven. Het zou ironie van de geschiedenis genoemd kunnen worden dat er in een destijds ‘klooster-arm’ gebied nu een prachtig, jong klooster te bewonderen is.

Lees meer...

Drachten Buitenstvallaat 4 en sluis

SE 13 DR Sluiswachterswoning

Het heropenen van de Drachtstervaart zal bij lange na niet zoveel handwerk verschaffen als het graven ervan in 1641. Honderden arbeiders hebben er toen voor gezorgd dat er binnen een jaar gevaren kon worden. Bovendien kon niet volstaan worden met de vaart. In de monding ervan moest een schutsluis komen. Rond dit ‘Buitenstvallaat’ ontstond de gelijknamige buurtschap.

Lees meer...

Drachten Beter Wonen/Houtlaan

SE 07 DR Beter Wonen

Na de eerste twee sociale woningbouwprojecten in de gemeente – Houtigehage (1909, ook Rijksmonument) en Drachten (1912) – kwam er pas in 1922 een vervolg. Dat is dit fraaie complex van de Woningstichting Beter Wonen die in 1920 op initiatief van de plaatselijke SDAP-afdeling was opgericht. In het eerder genoemde ‘uitbreidingsplan voor Dragten’ was al ruimte gereserveerd voor de 65 woningen, verdeeld over zeven blokken rond het middenplantsoen en een achtste blok aan de Houtlaan.

Lees meer...

De Veenhoop bij Bûtendiken

SE 18 VH Windmolen

Een schitterend gezicht, zoals deze windmolen met zijn machtige vlucht van 11 meter boven het polderlandschap uittorent. Je kunt je goed voorstellen dat hij in zijn oorspronkelijke functie heel wat polderwater op de Friese boezem heeft geloosd. Toen stond de molen – van 1926 tot 1995 – nabij het Grietmansrak aan de Kromme Ee op de polderdijk van het voormalige waterschap ‘De Hooge Warren’.

Lees meer...

Boornbergum Westerbuorren 11

SE 17 BB NH Kerk

 

De dramatische instorting van de toren bij de 12e eeuwse voorganger van deze kerk had ingrijpende gevolgen. Een geluk bij een ongeluk was dat de oude tufstenen duur verkocht konden worden. Uit die opbrengsten werd deze kerk gefinancierd.

Lees meer...

donateur

Monumenten

Facebook

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button