Haersma State

Haersma State.

Haersma State is zonder twijfel een van de mooiste gebouwen van Drachten, zowel wat architectuur als ligging betreft. De state is in 1843 gebouwd in opdracht van Martinus Manger Cats, die een jaar eerder als grietman van Smallingerland was aangesteld. In de ruim 170 jaar dat het pand bestaat is het hoofdgebouw gelukkig nauwelijks veranderd. Wel kreeg het links een andere aanbouw.

 

Lees meer...

Ministers boerderijen

In 1924 werd de NV Ontginningsmaatschappij De Drie Provinciën opgericht. In de woorden van het weekblad Fen Fryske Groun ‘om waardelooze moerasgrond te veranderen in goede weiden’ (14 mei 1937). De maatschappij was erg actief en had in 1937 al 49 boerderijen gerealiseerd. Hiervan staan er drie in de Groote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland, aan de Drachtster Heawei. Alle drie dragen de naam van een minister die te maken had met deze projecten, die goeddeels in het kader van de werkverschaffing tot uitvoering kwamen.Hoeve Kan FFG 48a 1928 06 29 pag220 kopiëren 490

Lees meer...

De Nijegaasterhoek in Nijega

Er zit 75 jaar tussen deze twee foto's van de Nijegaasterhoek. Bij de oudste schreef Fen Fryske Groun op 1 september 1939: 'De levensgevaarlijke bocht bij Nijegasterhoek. Waar moet de oude heer op zijn driewieler zich bergen, als plotseling de stoomtram om den hoek verschijnt?'.

d

Lees meer...

Rijkskweekschool

De Rijksdagnormaalschool-Rijkskweekschool voor onderwijzers is in 1923/’24 gebouwd naar een ontwerp van gemeentearchitect A.S. Vellinga. Hij gaf de school de stijlkenmerken van de destijds populaire Amsterdamse School en de Art Deco.

Kweekschool A Torenstraat 14 18 1970 124e 470px

Lees meer...

Pastorie Drachtstercompagnie

In 1850 werd in Drachtstercompagnie de Hervormde kerk gebouwd. Niet lang daarna, waarschijnlijk in 1869, liet de Commissie van Beheer en Uitvoering voor de Stichting der Hervormde Gemeente van Dragtster Compagnie de pastorie met consistorie bouwen. Het sobere en traditionele herenhuis aan de Tsjerkebuorren 37 is gebouwd in een stijl die verwant is aan het Neoclassicisme. Bij een verbouwing in 1912 kreeg het huis zijn tweede bouwlaag. Het gebouw is, op de markante plaats aan de bocht in de weg, een beeldbepalend onderdeel van de historische dorpsbebouwing. De kerk verloor in 1968 haar kerkelijke functie en werd in 1979 door brand verwoest.

05

De pastorie met consistorie afgebeeld op een aquarel van Bernardus Nieuwenhuis vervaardigd in 1982.

Lees meer...

RK Kerk

Op 23 juni 2013 heeft de RK parochie "De Goddelijke Verlosser" herdacht dat het kerkgebouw aan de Pier Panderstraat 50 jaar geleden (op 19 juni 1963) in gebruik werd genomen. Tijdens een bijzondere dienst werd een jubileumboek gepresenteerd. Het gebouw is in juni 2013 door de gemeente Smallingerland aangewezen als gemeentelijk monument.

08Op deze recente foto staat de kerk afgebeeld vanaf de Pier Panderstraat.

Lees meer...

Watertoren

De watertoren aan de Noorderhogeweg is onlangs samen met nog 45 objecten door de gemeente Smallingerland aangewezen als gemeentelijk monument. De watertoren is ontworpen door de Leeuwarder architect en rijksbouwmeester Jo Vegter en gebouwd in 1959. De toren is 42 meter hoog en heeft twee waterreservoirs van respectievelijk 500 en 1000 kubieke meter inhoud. De toren verkeert nog in de oorspronkelijke staat en doet nog steeds dienst als watertoren.

01

Lees meer...

Het Drachtster Skûtsje

Het Drachtster Skûtsje (De Twee Gebroeders) is gebouwd en te water gelaten in 1912 en begin 1913 officieel in gebruik genomen (gemeten). Het schip is gebouwd in Drachten op de werf De Piip van Bouke Berends Roorda in opdracht van Tjalling Tjibbes van der Veen. De eerste foto hieronder dateert uit 1944 en is genomen in het toenmalige Eernewoude.

01

Lees meer...

De Piip

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de aanleg van een brug in de Zuiderhogeweg over de nieuwe Drachtstervaart. Het college van B&W heeft inmiddels besloten dat deze nieuwe brug de naam "De Piip" zal krijgen.
Vroeger lagen op ongeveer dezelfde plek bruggen (in een aantal uitvoeringen) met die naam en ook de nabijgelegen scheepswerf van de gebroeders Roorda heette 'De Piip'. In de onderstaand collage treft u foto's van de voormalige bruggen en de huidige en toekomstige situatie aan.

Lees meer...

Ie-Sicht

Wie de Grietman kent, kent ook Ie-Sicht. Lang voor de Grietman voer, al in 1932, verrees het eerste Ie-Sicht. In de ruim tachtig jaren daarna gebeurde er heel veel met het roemruchte etablissement. Wat er in de loop der jaren met en aan het pand is gebeurd en veranderd wordt in onderstaande fotoreeks getoond.

01

Lees meer...

donateur

Monumenten

Facebook

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button