Smallingerland in oude beelden bevat eem ruime selectie van Smallingerlandse foto's die tussen 1927 en 1949 in het weekblad Fen Fryske Groun zijn gepubliceerd. Ze geven een prachtig tijdsbeeld, waarbij niet alleen gebouwen, straten en landschappen zijn gefotografeerd, maar ook mensen - prominenten en "gewone" burgers - met hun bezigheden. Ook het cultureel-maatschappelijk leven uit die tijd trekt voorbij, van bijenmarkt tot zangkoor. Nog niet eerder zijn de unieke foto's met hun interessante, bloemrijke en (in onze ogen) soms merkwaardige bijschriften op deze manier gebundeld.

Cover SIOB

Smallingerland in oude beelden is een uitgave van Van der Let & Partners Identity, in samenwerking met Smelne's Erfskip. Het boek - gebonden in een harde kaft - is op groot formaat (A4) gedrukt en telt 144 pagina's. Bij de Drachtster boekwinkels en het postkantoor in Oudega (Buorren 36) is het boek te koop voor € 17,50.

Zoals gebruikelijk geldt voor donateurs van Smelne's Erfskip een gereduceerde prijs en kost dit boek € 15,-- (na telefonische afspraak) afgehaald bij een van onze bestuursleden.

Roelof Hazelhoff, Rival 33a - Drachten. Tel 0512-51 23 31

Jaap van der Wal, Kompagnonswei 40 - Rottevalle. Tel 0512-34 10 58


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland