sf 1140 DC Pastorie JWA9986De Commissie van Beheer en Uitvoering voor de Stichting der Hervormde Gemeente van Dragtster Compagnie liet rond 1869 deze pastorie bouwen, met consistorie. Het sobere en traditionele herenhuis is gebouwd in een stijl die verwant is aan het Neo-Classicisme. Bij een verbouwing in 1912 kreeg het huis zijn tweede bouwlaag. Het is, op deze markante plaats aan de bocht in de weg, een beeldbepalend onderdeel van de historische dorpsbebouwing.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland