SE 08 DR Bleekerhus

De naamgever van dit pand – de arts Hendrik Willem Bleeker – was met recht een bijzonder mens. Van 1904 tot 1944 oefende hij zijn praktijk uit en nog altijd zijn er verhalen over hem in omloop. Hij was niet alleen arts, maar ook drankbestrijder, leraar aan de Rijkskweekschool en mede-oprichter en docent van de Volksuniversiteit: een kleurrijk figuur.

Langs de voorgevel van It Bleekerhûs (1806) treffen we nog de oorspronkelijke, met kettingen verbonden, stoeppalen aan, een zeldzaamheid. De ingangspartij van het onder dwarskap staande pand wordt bekroond met een klokgevel. De voordeur – een paneel-vleugeldeur met bovenlicht – staat tussen pilasters die de uitkragende verdieping ondersteunen.
In de linker topgevel zijn drie gevelstenen ingemetseld, waarvan één het jaartal 1641 draagt. Boven de steegdeur aan die kant zit een gebeeldhouwd, gevleugeld kopje. Rechtsachter is er verbinding met het koetshuis.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland