sf 1077 DR Woning Schuil JWA2138Directeur S. Schuil uit Leeuwarden liet in 1951 naast zijn pasgebouwde duimstokkenfabriek N.V. Schuil deze nieuwe woning voor zichzelf bouwen. Beide ontwerpen zijn van Bosma's Architectenbureau uit Drachten, die met de woning aansloot bij de bedrijfsgebouwen uit 1948.Het huis was bescheiden van formaat, vergeleken met de gemiddelde vooroorlogse woning voor notabelen.

Dat kwam mede door de bouwbeperkingen die de overheid oplegde, maar ook omdat aan een directeurswoning na de oorlog andere eisen werden gesteld dan er voor. De gebruikelijke vertrekken voor inwonend personeel, een salon, rookkamer of bibliotheek hadden door de sociale ontwikkelingen hun vanzelfsprekendheid verloren. In de periode van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog was de kostprijs van 20.000 gulden echter niet bescheiden. Het geheel is een goed bewaard gebleven voorbeeld van nieuwbouw in de naoorlogse periode van wederopbouw.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland