sf 1013 BB CAF JWA0140In 1930 werd dit woonhuis met bedrijfsgedeelte gebouwd en het is een typerend voorbeeld van de populaire bouwstijl tussen de beide Wereldoorlogen. Kenmerken daarvan zijn onder andere gevels met uitstekende vlakken en monumentale kappen.

Het huis is in opdracht van Sj. A. Oosterwoud ontworpen door Bosma's Architectenbureau. Het pand moest ruimte bieden aan de destijds pas opgerichte Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Friesland (CAF) en kende een woongedeelte (rechts), kantoor (midden) en pakhuis/loods (links). Het is tot in de jaren tachtig van de twintigste eeuw in gebruik geweest als bedrijf.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland