sf 1012 BB GK JWA0137De kleine groep gereformeerden die zich in 1836 afscheidde van de hervormden voegde zich eerst bij Oudega en later bij Drachten. Vlak na 1880 leidde het streven naar zelfstandigheid tot de bouw van het evangelisatiegebouw Bethel.

Voor de groeiende gemeente werd in 1911 de gereformeerde kerk gebouwd door aannemer R.D. Beek uit Nijega. Architect G.S. Kijlstra uit Drachten ontwierp het Godshuis in de voor die tijd typerende Overgangsstijl. Het gebouw is opgetrokken uit schone baksteen, waarbij het gevarieerde metselwerk zorgt voor reliëf en vlakverdeling in de wanden. In de vensters met ronde bogen zitten glas-in-lood ramen. In de symmetrische voorgevel springt de ingangspartij met deur, gedenksteen, kroonlijst, ruit en toren naar voren. De vierkante toren is bekleed met leien en voorzien van een smalle spits.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland