Op dit moment wordt hard gewerkt aan de aanleg van een brug in de Zuiderhogeweg over de nieuwe Drachtstervaart. Het college van B&W heeft inmiddels besloten dat deze nieuwe brug de naam "De Piip" zal krijgen.
Vroeger lagen op ongeveer dezelfde plek bruggen (in een aantal uitvoeringen) met die naam en ook de nabijgelegen scheepswerf van de gebroeders Roorda heette 'De Piip'. In de onderstaand collage treft u foto's van de voormalige bruggen en de huidige en toekomstige situatie aan.

De bekende werf van de gebroeders Roorda, in de volksmond 'de Piip' werd in 1902 door Berend Tjeerds Roorda in Drachten aan het Moleneind gesticht. Het bedrijf lag iets ten noordoosten dicht bij de Pijpbrug in de Hogeweg, Pijp nr. E-26 (Moleneind 11). De naam Pijpbrug was ontleend aan een brug in de Hogeweg, die door Jhr. Tjaerd van Aylva als zoon van de toenmalige eigenaar Sjoerd van Aylva, vanaf 1674, van de vaart eigenmachtig veranderd was in een stenen pijp. Reden hiervoor was winstbejag door minder onderhoud te hoeven uit te voeren. In 1695 verloor hij echter het proces tegen hem voor het Hof van Friesland en moest hij de maatregel weer ongedaan maken. Sindsdien heeft de val- en later draaibrug, geschikt voor de turfvaart, de naam behouden.

hoofdfoto

De eerste Pijpbrug was een houten draaibrug, die dateert uit het einde van de 19e eeuw en daar gelegen heeft tot begin 1900.

01 thumb 02 thumb 

03 thumb 

 

04 thumb 
05 thumb  06 thumb  07 thumb  08 thumb 

donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland