DSC 4959Landelijk waren dit jaar de Open Monumentendagen vastgesteld op Zaterdag en zondag 10-09 en 11-09.
In Smallingerland betekende dit dat op zaterdag uitgebreid het 25-jarig bestaan van Smelne’s Erfskip werd gevierd met veel activiteiten in het centrum van Drachten en op zondag het accent meer lag op de monumenten in de dorpen.

Het mooie weer droeg zeker bij aan het grote succes: veel mensen op de been en op beide dagen kregen allerlei monumenten veel aandacht.
In de Grote Kerk werd op zaterdagmorgen de opening verricht door de cultuurwethouder mevr. Marja.Krans: zij feliciteerde Smelne’s Erfskip met hun zilveren jubileum en sprak de wens uit dat de komende 25 jaar eenzelfde voorspoedige ontwikkeling zou kennen. Zij roemde de inzet van alle vrijwilligers voor het behoud van het mooie oude in Smallingerland.
Mevrouw Aukje de Bildt feliciteerde SE namens de Grote Kerk en ook zij dankte Smelne’s Erfskip voor de goede samenwerking.
Smelne’s Erfskip had er voor gekozen om alle andere historische organisaties in de gemeente de gelegenheid te geven zich in de Grote Kerk en in de Doopsgezinde Kerk te presenteren en dat liep voortreffelijk en zij hadden niet te klagen over belangstelling.
In de Grote Kerk werd tussendoor ook nog de oude pastoriesteen onthuld. Na zeventien jaar inspanningen heeft de gevelsteen van de Hervormde pastorie uit 1743 een waardige plek gekregen, in de zijhal van de Grote Kerk. Marja Krans en Theunis van der Werff (Grote Kerk) onthulden de fraaie steen van Kornelis Kooystra.
In de Doopsgezinde Kerk: presenteerde Wietze Welling uit Oudega het door hem geschreven boek “De Hoop vervlogen”(over de zuivelfabriek in Oudega.
Onder leiding van Bé Lamberts werd ‘s morgens een monumentenwandeling gehouden. Jammer genoeg kon door omstandigheden deze ’s middags geen vervolg krijgen. Belangstellenden konden echter wel de route zelfstandig lopen omdat Smelne’s Erfskip een flyer met route en beschrijvingen had laten maken. Deze is trouwens bij museum en bibliotheek te verkrijgen.
Ook de boottochtjes vanuit de aanloophaven naar de werf aan het Buitenstvallaat hadden niet over belangstelling te klagen.
Het Fries Filmarchief hield zitting in de bibliotheek om oude films in ontvangst te nemen. Er zijn verscheidene nuttige kontakten gelegd en er zijn toezeggingen dat mensen hun oude films in Leeuwarden gaan inleveren.
Op zondag werd er overal in Smallingerland gewandeld en gefietst langs monumenten en wethouder van der Leck opende op zondagmiddag in De Veenkoop een nieuwe route met borden bij alle monumenten in de westhoek van onze gemeente.
Kortom: we kunnen terugkijken op een zeer geslaagd weekend!

En een kleine foto impressie:

 

DSC 4955 1 DSC 4959 DSC 4963 DSC 4966
DSC 4968 DSC 4971 DSC 4982 DSC 4990
DSC 5004 DSC 5006 DSC 5008 DSC 5018
DSC 5038 DSC 5049 DSC 5059 DSC 5106

donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland