VoorbladM41 100
Inhoud magazine 41 (oktober 2016):

 • Voorkaft – Hennie Zilverberg plaatst op 5 juli 2016 de Stroffelstien voor haar oma Hinderika.(Zie voor volledig artikel verderop)
 • Van de voorzitter en van de redactie
 • Toen&nu - Het bekende plekje met de linebeam in Boornbergum.
 • 25 jaar Smelne’s Erfskip. Het bestuur vroeg Fokke Wester om in een tweeluik terug te blikken. In dit nummer deel 2.
 • De Open Monumentendagen vormden het decor 0van de viering van 25 jaar Smelne’s Erfskip: een fotoverslag van Jaap van der Wal
 • In de serie van Jelle Cornelis Terluin over de Smallingerlandse wapens en vlaggen is Boornbergum aan de beurt.
 • Op klompen troch de dessa van Hylke Speerstra is voor Arend Toering een bijzonder boek.
 • Wie weet nog wat een tichtset is? Roelof Hazelhoff legt het uit en verhaalt over de laatste dichtzetvissers van Smallingerland.
 • Peter Karstkarel met interessante aspecten (van het hek) van het kerkhof van Boornbergum.
 • De middenfoto van Fokke Alma is gewijd aan de steenlegging van 5 juli 2016 (zie ook artikel verderop)
 • Fotoverslag van de steenlegging op 5 juli 2016, met foto’s van Fokke Alma en Fokke Wester.
 • Dik ina bistar. Het intrieste verhaal van de Drachtster Roma-familie Mirosch wordt door Sofia Krol verteld.
 • Gerrit Schokker stuurde ons een brief van Hinderika Zilverberg uit oktober 1942.
 • Lieuwe van der Velde bewaart prachtige herinneringen aan Master Baarda van Skoalle III.
 • In een interview uit 2005 van Popke Popma met Olympisch atleet Jan Lammers kijkt deze terug op zijn hardloopcarrière.

Losse nummers van Smelne's Erfskip Magazine zijn á € 3,95 verkrijgbaar bij Boekhandel Van der Velde Drachten aan het Raadhuisplein (zolang de vorraad strekt) of te bestellen via de secretaris van Stichting Smelne's Erfskip.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland