In 1924 werd de NV Ontginningsmaatschappij De Drie Provinciën opgericht. In de woorden van het weekblad Fen Fryske Groun ‘om waardelooze moerasgrond te veranderen in goede weiden’ (14 mei 1937). De maatschappij was erg actief en had in 1937 al 49 boerderijen gerealiseerd. Hiervan staan er drie in de Groote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland, aan de Drachtster Heawei. Alle drie dragen de naam van een minister die te maken had met deze projecten, die goeddeels in het kader van de werkverschaffing tot uitvoering kwamen.Hoeve Kan FFG 48a 1928 06 29 pag220 kopiëren 490

Dat de ontginning indruk maakte, blijkt duidelijk uit de hierboven al geciteerde editie van Fen Fryske Groun: ‘Minister Slingenberg [...] kon zich verbazen over de gedaanteverandering van water en zompige streken in groene landouwen, die de mensch in zijn macht heeft door zijn waterwerken en techniek!’De namen van de twee naar de ministers Ruys de Beerenbrouck resp. Kan (de vader van Wim Kan) genoemde hoeven werden op 20 juni 1928 onthuld, die van de Slingenberg-boerderij op 3 mei 1937. De boerderijen zijn gemeentelijke monumenten.

 

HoeveKan combi 75   HoeveSlingenberg combi 75

donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland