Inhoud Magazine nr. 42:VoorbladMagazine42 100

 • Voorkaft- theevisite met zilverpracht
 • Van de voorzitter en de redaktie
 • Toen en Nu- een impressie van de tichtsetten in het Peinder kanaal door Jaap van der Wal
 • Zilveren trekpot schrijft geschiedenis, beschreven door Sietze van der Meulen
 • In de serie van Jelle Cornelis Terluin over de Smallinger wapens deze keer Smalle Ee- De Wilgen
 • Bijzonder boek- Sierlijk Bouwen van Peter Kartkarel- beschreven door Willem Dijkstra
 • Deel 1 over het leven van Douwe Auckes, in de serie van “Romrofte Smellingers” door Douwe de Graaf
 • In de column- Peter Karstkarel beschrijft de de centraalbouwkerk van Opeinde
 • Middenbladzij- schilderij van de tichtset in het Peinderkanaal van Bernardus Nieuwenhuis
 • Tjerk- Helder, verzetstrijders in Smallingerland, beschreven door Hans van der Veen
 • Beschrijving van twee Joodse gezinnen van Leer in Drachten door Sofia Krol in het kader van het thema Stroffelstenen
 • Deel 1 van het ontstaan en vorming van het Smallinger landschap door Jan Slofstra
 • Het wapen van de Kooystrabank in de Grote kerk ontrafeld door Gerada Koper
 • Korte berichten o.a. met het SE standpunt “ Ambachtsschool Burgemeester Wuiteweg”.

Losse nummers van het Smelne’s Erfskip Magazine zijn voor 3,95 euro verkrijgbaar bij boekhandel van der Velde , Raadhuisplein te Drachten of te bestellen bij de secretaris van de Stichting Smelne’s Erfskip.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland