Inhoud Magazine nr. 43:

 • VoorbladMagazine43 100Op de voorpagina een foto van vader en zonen Turkstra
 • Uiteraard een boodschap van de voorzitter zowel als de redactie
 • Toen & Nu is gewijd aan het legendarische Vischlust in Opeinde
 • In het artikel Stroffelstienen aandacht voor twee families Turksma, die slachtoffer werden van de nazi-tereur
 • Aandacht voor de familie Mirosch, tevens oorlogsslachtoffers, waarvoor (nog) geen Stroffelstienen
 • Jan van Til leest een bijzonder boek Kerkinterieurs
 • Cornelis Terluin verklaart het wapen en de vlag van De Veenhoop
 • Over het Cultuurhistorisch jaar 2017 met Roerige Tijden
 • Douwe de Graaf schrijft over Douwe Auckes in de rubriek Romrofte Smellinger
 • De column van Peter Karstkarel gaat over het zuivelfabriekje Aurora op Ureterpvallaat
 • Op de centrefold het recent aangelegde plas-drasgebied bij Rottevalle
 • Jan Slofstra trekt met ons door het landschap van onze gemeente
 • Geert van der Veer is het archief ingedoken en vertelt over Drachten onder water
 • GCV Juventa: een boeiende tocht door de ontwikkeling van zowel vereniging als maatschappij

Losse nummers van het Smelne’s Erfskip Magazine zijn voor 3,95 euro verkrijgbaar bij boekhandel Van der Velde aan het Raadhuisplein te Drachten of te bestellen bij de secretaris van de Stichting Smelne’s Erfskip.