Haersma State.

Haersma State is zonder twijfel een van de mooiste gebouwen van Drachten, zowel wat architectuur als ligging betreft. De state is in 1843 gebouwd in opdracht van Martinus Manger Cats, die een jaar eerder als grietman van Smallingerland was aangesteld. In de ruim 170 jaar dat het pand bestaat is het hoofdgebouw gelukkig nauwelijks veranderd. Wel kreeg het links een andere aanbouw.

 

 

 

Het verschil, waarom de twee foto’s hier opgenomen zijn, zit in de oorlogsmonumenten. Op de oude foto staan die er nog niet, want de foto is van voor de Tweede Wereldoorlog en zelfs van voor 1931. In dat jaar is de Drachtster Kei gevonden in een tuin naast de Zuiderbegraafplaats. De 9242 kg. wegende kei kreeg een plaats in de voortuin van Haersma State en heeft daar tot eind jaren tachtig gelegen. Na wat omzwervingen en tijdelijke opslag ligt de Drachtster Kei nu bij Neibertilla. Om de recente foto qua uitsnede gelijk te maken aan de oude, is het Joods monument niet zichtbaar aan de linkerkant.

 


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland