Inhoud nummer Magazine nr 46:

 • M46Voorpagina 100De vlag gaat in top bij feestelijke gelegenheden, zoals in Rottevalle toen op 3 maart van dit jaar (2018) de ijsbaan open ging.
  Zie ook pagina 16-20.
  Foto Jaap van der Wal
 • De Drachtster Couranten uit de periode 1864-1950 staan binnenkort (eindelijk) op internet! Alle reden om Fokke Wester alvast over die periode aan het woord te laten.
 • Minie Baron schetst de ontwikkeling van het speciaal onderwijs in Drachten. In dit nummer de eerste van de twee afleveringen.
 • Jelle Cornelis Terluin besluit zijn achttiendelige heraldische serie met de vlag van Fryslân (en die van buurprovincie Groningen).
 • In de twintiger jaren manifesteerden anarchistische jongeren zich in deze regio, onder meer met De Moker, een zeer radicaal tijdschrift. Arie Hazekamp en Jaap van der Laan doken in dit bijzondere stukje geschiedenis.
 • Johan Frieswijk onderzocht en beschreef hoe Drachtster arbeiders in beweging kwamen om de sociale omstandigheden te verbeteren.

Rubrieken

 • Van de voorzitter en van de redactie.
 • 'toen & nu' Jaap van der Wal laat vier fasen zien van de ontwikkeling van Drukkerij Laverman, ook uitgever van de Drachtster Courant.
 • Peter Karstkarel dook in de evangelisatie aan de Skieding (Drachtstercompagnie).
 • De middenfoto van Jaap van der Wal sluit niet alleen aan bij de heraldische serie, maar combineert dat met het tonen van de imposante spinnenkopmolen De Roek.
 • Arend Toering bringt ús yn 'e kunde mei it bysûndere boek dat as grûnslach tsjinnet foar it teaterspektakel De Stormruiter.
 • Korte berichten

Losse nummers zijn verkrijgbaar bij Smelne's Erfskip á € 3,95, als ook bij Boekhandel van der Velde aan het Raadhuisplein te Drachten, zolang de voorraad strekt.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland