Op 5 oktober 2018 verschijnt nummer 47 van ons magazine,M47 13 HR FP 100

dit maal in het teken van 400 jaar Rottevalle.

Artikelen over Rottevalle

 • Voorkaft - Toen in 1957 in Rottevalle De Lits werd gedempt, bleef er aan de oostzijde een stukje bewaard. Dat deel (gezien richting dorp) aquarelleerde Nieuwenhuis in 1988 naar een oude foto. De drie woningen zijn van linksaf de (huidige) adressen Kompagnonswei 42, 40 en 38. De middelste woning (1928) bestaat – gerestaureerd – nog. De voorste woning – rond 1940 afgebroken – was een van de oudste van het dorp, met een muuranker van 1665. (Foto aquarel Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije)
 • Het oudste document met de naam Rottevalle erin, met de transcriptie van Geert van der Veer.
 • Durk Veenstra duikt in de bijzondere – en nogal eens rumoerige – vierhonderdjarige geschiedenis van Rottevalle, eeuwenlang opgedeeld, nog maar vijfenzeventig jaar (sinds 1 0ktober 1943) één dorpsgebied binnen één gemeente.
 • Zonder basisschool verliest een dorp zijn vitaliteit. Daarom besteedt Jaap van der Wal aandacht aan de ontwikkeling van het lager onderwijs en het latere basisonderwijs.
 • Nog een Romrofte Smellinger: Hendrik Douwe Kloosterman. Jaap van der Wal stelt deze wereldberoemde wiskundige aan u voor.
 • Na Drachten is Rottevalle het monument­rijkste dorp in Smallingerland. Op de monumentale rondleiding is Jaap van der Wal uw gids.
 • Juf Wike Zijlstra wie in foarnaam persoan – in echte Romrofte Smellinger – yn De Rottefalle, bygelyks as tsjinstanner fan de dimping fan De Lits, mar ek as foarfjochter fan it Frysk. Durk Veenstra oer har libben en oer har lêsrak.
 • Wat brengt iemand ertoe om âld ark te gaan verzamelen? U hoort het van Binne van Bruggen. Uit zijn imposante collectie oud gereedschap belichten hij en Jaap van der Wal ruim twintig bijzondere items.

Rubrieken

 • Van de voorzitter en van de redactie.
 • Maar liefst viermaal Toen & Nu, door Durk Veenstra en Jaap van der Wal.
 • In de nieuwe rubriek Archivaria presenteert Jaap van der Wal een curieuze ansichtkaart – van een schoolreisje.
 • Nog een nieuwe rubriek, deze eerste keer door Jaap van der Wal over Rottevalle: 'Een bijzondere straatnaam in Rottevalle'
 • In Peter Karstkarels column de voormalige gereformeerde kerk van Rottevalle.
 • De middenfoto toont Rottevalle in volle glorie op een prachtige voorjaarsdag.
 • Jaap van der Wal vraagt in Bijzonder Boek aandacht voor enkele geschiedenisboeken over Rottevalle.
 • Korte berichten.

Verder:
De Open Monumentendag 2018 in een verslag van Peter Terpstra.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland