VoorpaginaM48 100

Voorkaft
Het schitterende zelfportret van Ids Wiersma siert het voorkaft. Ook elders in dit nummer aandacht voor deze grote kunstenaar. In Toen & Nu (pagina 5) staat een ets van zijn hand, op de pagina's 12-17 beschrijven we zijn leven en werk, op pagina 23 staat een schilderij. – Collectie en beeld Museum Dr8888 –

Artikelen
6 – In Drachtstercompagnie verrees kort na de Tweede Wereldoorlog een bewaarplaats: voor poters. Ruurd Verbeek vertelt u er alles over, inclusief de belangrijke rol die ir. Witteveen daarbij had.
12 – Ids Wiersma is ongetwijfeld een van Fryslâns grootste beeldend kunstenaars. Hij woonde en werkte acht jaar in Drachten. Jaap van der Wal en Jan van Til beschrijven zijn levensloop en bespreken drie grote projecten, waaronder een bij velen onbekend groot werk, van deze Romrofte Smellinger.

18 – In het laatste van haar twee artikelen over het speciaal onderwijs in Drachten neemt Minie Baron ons mee naar de periode 1960–1985.
26 – Een pand met een opmerkelijke gevelsteen en biografie – dat is volgens Douwe de Graaf en Peter Terpstra Zuidkade 45 in Drachten. Zij onderzochten de geschiedenis van het gebouw en delen hun bevindingen met u.

29 – En ook nog De reactie van oud-Rottevalster Fokke van der Heide op de Rottevalle-special.

Rubrieken
4 – Van de voorzitter en van de redactie.
5 – Toen & Nu door Jaap van der Wal over het centrum van Drachten, vanaf de Kaden gezien, met een ets van Ids Wiersma.
10 – Jelle C. Terluin vraagt in Bijzonder Boek aandacht voor het Flaggeboek Hesman.
11 – In Peter Karstkarels column de oorlogsgraven op het kerkhof van Opeinde.
16 – Op de middenfoto van Jaap van der Wal de grootste opdracht van Ids Wiersma.
22 – Een bijzondere straatnaam in Drachten Roelof Hazelhoff ontraadselt de naam en de geschiedenis van de Slingeweg.
25 – In de rubriek Archivaria verzorgt Roelof Hazelhoff een rondleiding in het archief.
30 – Korte berichten.

Voor donateurs is het blad gratis en zij krijgen het thuisbezorgd.
Minimumbijdrage € 12,50; voor donateurs met postbezorging van ons blad € 18,50.

Losse nummers – € 3,95, voor zover de voorraad strekt, ook verkrijgbaar bij boekhandel Van der Velde aan het Raadhuisplein te Drachten.

 


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland