M49voorpagina 100

Voorkaft
De in Drachten gebouwde klipper Nicolaas Mulerius zeilt onder vol tuig tijdens de Enkhuizer Klipperrace 2017 op het IJsselmeer. Het fraaie en snelle schip heeft een bijzondere geschiedenis: van vracht­schip naar vlaggenschip, zie pagina 18-24. (Foto Hajo Olij)

Artikelen
6 - De in Drachten geboren S.H. de Roos was een wereldberoemd typograaf. Hij ontwierp de bekende postzegel met de posthoorn en het grote waardecijfer. Paulo Martina schrijft over deze belangrijke kunstenaar.

 

12 - Aan het doorzettingvermogen van ir. H.J. Witteveen hebben we de Rijkslandbouwwinterschool te danken. Maar hij heeft, betoogt Ruurd Verbeek, veel meer gedaan voor de landbouw in deze regio.

20 Op de Drachtster werven werden niet alleen skûtsjes gebouwd maar onder meer, in 1906, ook een klipper. Dirk Huizinga tekent de geschiedenis van de Emanuel op.

26 - De honderd jaar geleden overleden Domela Nieuwenhuis wordt in Friesland volop herdacht. Arie Hazekamp wijdt een artikel aan de betekenis van Us ferlosser voor Drachten en omstreken.30 - Voor veel gehandicapten, zo schrijft Lieuwe van der Velde, is werkvoorziening De Brug een echte brug geweest naar een toekomst die niet voor mogelijk werd gehouden.

Rubrieken
4 - Van de voorzitter en Van de redactie.

5 - Toen & Nu door Jaap van der Wal over het Buitenstvallaat van omstreeks 1960 en nu, met een link naar pagina 33.

10 - Een bijzondere straatnaam in De Wilgen. Douwe de Graaf onthult de herkomst van de straatnaam Hoptunen in De Wilgen.16 - Bart Friso vestigt in Bijzonder Boek de aandacht op Tjerk van Bennie Roeters.

17 - Peter Karstkarel bewondert het plafond in de middeleeuwse kerk van Oudega.

18 - Op de middenfoto van Hajo Olij zeilt de klipper Nicolaas Mulerius in volle glorie op het IJsselmeer.

25 - Archivalia In de rubriek Archivaria presenteert Bart Friso een eeuwenoude proeve van schoonschrijven.

34 - Korte Berichten

En ook nog
33 - Het juiste kunstwerk van Ids Wiersma van het Buitenstvallaat bij het earrebarre-aei.

 

Voor donateurs is het blad gratis en zij krijgen het thuisbezorgd.
Minimumbijdrage € 12,50; voor donateurs met postbezorging van ons blad € 18,50.

Losse nummers – € 3,95, voor zover de voorraad strekt, ook verkrijgbaar bij boekhandel Van der Velde aan het Raadhuisplein te Drachten.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland