M51VB70Voorkant omslag
Van de 11 rouwborden in de Sint Agathakerk van Oudega is dit het oudste, in 1707 gemaakt voor Aurelia van Glinstra. Zij was de echtgenote van Arent van Haersma (zie tabel op pagina 23). Het alliantie-wapen is een combinatie van het Haersma-wapen (linkerkant) en dat van de Glinstra's. Foto Jaap van der Wal

Artikelen
6 - Op 3 februari 1945 beschoten geallieerde vliegtuigen bij Drachten een tram met een groep dwangarbeiders. Hans van der Veen schrijft over dit 'vergeten' drama.

10 - In het vorige nummer schreven we over P.K. Pel, nu over zijn kleinzoon P.K. Pel, een wereldberoemde internist. Hij kreeg in Nij Smellinghe een bijzonder borstbeeld. Dirk Huizinga legt het hoe en waarom uit.
20 - De elf prachtige achttiende-eeuwse rouw-borden in de middeleeuwse kerk van Oudega zijn fraai gerestaureerd door het atelier van Randolph Algera. Hij doet er verslag van.
24 - Bij een verloting van goud en zilver in de negentiende eeuw ging het er heel anders aan toe dan nu. Het levert een boeiend verhaal op waarvan Sietze van der Meulen ons deelgenoot maakt.
28 - Frits Reitsma was van 1912 tot zijn vroege dood in 1918 hervormd predikant in Drachten. Carol Jan Klok schrijft over deze progressieve en creatieve predikant.

En ook nog
32 - Het Vrijheidspark dat aangelegd zal worden aan de westkant van de wijk Vrijburgh.

Rubrieken
4 - Van de voorzitter en Van de redactie.
5 - Toen & Nu door Jaap van der Wal met de hervormde pastorie in de Zuiderbuurt.
9 - Arend Toering bespreekt in Bijzonder Boek De jongen op het houten kistje van Leyson.
14 - In Archivaria presenteert Jelle Caro een Bewijs van Ontslag voor een loteling.
16 - Douwe de Graaf met als bijzondere straatnaam De Knobben in De Kompenije.
17 - Peter Karstkarel schrijft over het plan voor Drachten uit 1918 van Stapenséa. 17
18 - De middenfoto van Jaap van der Wal is gewijd aan de Sint Agathakerk in Oudega.
33 - Thamar Beckx in Kunststukje met het programma 2020 van Museum Dr8888.
34 - Korte berichten

Voor donateurs is het blad gratis en zij krijgen het thuisbezorgd.
U bent al donateur van Smelne's Erfskip voor een minimumbedag van € 12,50; voor donateurs met postbezorging van ons blad € 18,50 per jaar.

Losse nummers – € 3,95, voor zover de voorraad strekt, ook verkrijgbaar bij boekhandel Van der Velde aan het Raadhuisplein te Drachten.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland