VoVoorbladM52 100orkant omslag
Het bijzondere middendeel van de voorgevel van het Bleekerhûs heeft  een uitspringende Vlaamse gevel (voorgevel dakkapel ligt in het vlak van de gevel eronder), voorzien van een fraaie, gedecoreerde klokvorm.
Eigenaardig is dat dit middendeel iets excentrisch in de voorgevel is geplaatst. Zie ook pagina 14-16.
Foto Jaap van der Wal

Artikelen
8 - Twee neven Turksma; zelfde voornaam: Jacob; zelfde geboortejaar: 1888; beide geboren en getogen in Drachten. De een overleefde de Holocaust niet, de ander wel.
Minie Baron schrijft over die laatste Jacob.

14 - Die esculaap op dokterswoning het Bleekerhûs, dat is logisch, toch? Of zit het neteven anders? Dirk Huizinga onthult hoe de esculaap op de voorgevel terechtkwam.

20 - Van Karmelietessenklooster naar bezinningscentrum naar ... ? Onder meer hierover gaat het gesprek tussen Ietje Hofstra van het Karmelklooster en Fokke Wester.

22 - Een unicum in Smallingerland: een 250-jarige! Dat is natuurlijk een artikel én de middenfoto waard. Anne van Zinderen belicht de hoogtepunten uit 250 jaar brandweer.

28 - Tekenleraar Van den Ham was niet alleen een geliefd docent aan de Drachtster ambachtsschool, maar ook een begaafd kunstenaar. Lieuwe van der Velde portretteert hem.Magazine 52

Rubrieken
4 - Van de voorzitter en Van de redactie.

5 - Toen & Nu door Jaap van der Wal: spinnenkopmolen De Roek, Goêngahuizen. 5

12 - Boek Over WOII gaat het Bijzonder Boek van Rien de Bruin: Nachtboek van een kerkuil.

17 - Peter Karstkarel verwondert zich over de stadse boerennederzetting in Opeinde.

18 - Op de middenfoto prijkt een heel bijzonder voertuig van bijna een eeuw oud.

26 - In Archivaria presenteert Roelof Hazelhoff de mijnenveger Hr. Ms. Drachten.

32 - Arend Toering belicht als bijzondere straatnaam de Eksteursreed in Oudega.

33 - Thamar Beckx in Kunststukje met Museum Dr8888 in coronatijd.

34 - Korte berichten.

Ek Noch
6 - In Bysûnder ferhaal fan Douwe Kootsta oer in fyts, in beppe en in Dútske kommandant

Voor donateurs is het blad gratis en zij krijgen het thuisbezorgd.
U bent al donateur van Smelne's Erfskip voor een minimumbedag van € 12,50; voor donateurs met postbezorging van ons blad € 18,50 per jaar.

Losse nummers – € 3,95, voor zover de voorraad strekt, ook verkrijgbaar bij boekhandel Van der Velde aan het Raadhuisplein te Drachten.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland