Vanaf week 40 in de verspreiding.

M56 Voorblad 100Artikelen
- Roelof Hazelhoff beschrijft hoe begin twintigste eeuw de allerarmsten in Smallingerland – het ‘lompenproletariaat’ – in barakken en forten werden ondergebracht.

- De vraag waarom er zo weinig aandacht is geweest voor de romrofte Drachtster verzetsman Roelof Cornelis Vermeulen inspireerde Sofia Krol tot een onderzoek.

- Bé Lamberts beschrijft de resultaten van de inventarisatie van waardevolle grafmonumenten en pleit voor het bewaren van dit bijzondere cultureel erfgoed.

- Op de Open Monumentendag vierde Smelne’s Erfskip haar 30-jarig jubileum met de presentatie van Vijftig Romrofte Smellingers. Een impressie van Roelof Hazelhoff.

- Lieuwe van der Velde vertelt enthousiast over de deze maand honderd jaar geleden geboren Ritske Numan: ien fan de bêste sjongers dy ‘t ea út Drachten kaam is.

 

Voorkant omslag
Als afscheid van het Karmelkooster nu eens niet een afbeelding van het gebouw, maar van een zuster Karmelietes. Want voor hen werd het klooster, in fasen tussen 1936 en 1956, gebouwd. Pieter Pander schilderde het prachtige portret van een van hen: zuster Engel-munda (1924-2016). Zij woonde van 1946 tot 1983 in het Karmelklooster. Van 1993 tot augustus van dit jaar vervulde het klooster een markante rol in het maatschappelijke en culturele leven van Drachten en omstreken. Nu zijn de kloosterdeuren opnieuw gesloten om zorg aan dementerenden te bieden.

Rubrieken
- Van de voorzitter en Van de redactie.

- Toen & Nu door Fokke Wester over Vreewijk in De Folgeren.

- Voor Tiny Derks werkt het boek Twa doarpen op ‘e heide heel verhelderend.

- Peter Karstkarel schrijft over een schuurkapwoning in Boornbergum.

- De begraafplaats van Rottevalle staat op de middenfoto van Jaap van der Wal.

- Douwe de Graaf vertelt over de Swettewei in Goëngahuizen.

- Jelle Caro krijgt een boekje over de missie van de Franciscaner monniken in Drachten.

- Thamar Beckx praat ons bij over de activiteiten van en in Museum Dr8888.

- Korte berichten.

Voor donateurs is het blad gratis en zij krijgen het thuisbezorgd.
U bent al donateur van Smelne's Erfskip voor een minimumbedag van € 12,50; voor donateurs met postbezorging van ons blad € 18,50 per jaar.

Losse nummers – € 3,95, voor zover de voorraad strekt, ook verkrijgbaar bij boekhandel Van der Velde aan het Raadhuisplein te Drachten.

 


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland