SE 41 RV Doopsgezinde kerkIn het buurtschap Witveen ligt de oorsprong van de Doopsgezinde gemeente Rottevalle-Witveen. In het begin van de 17e eeuw vestigden zich hier Doopsgezinden, die in 1671 een ‘vermaninghuis’ bouwden op de ‘Fermanjepôle’. Toen Rottevalle groeide, kwam daar in 1769 een ‘hulpkerk’. Beide vermaninghuizen werden echter bouwvallig. Besloten werd om in Rottevalle één nieuwe vermaning te bouwen. Deze werd in 1838 voltooid.
Het in sobere stijl gebouwde kerkgebouw staat onder een met muldenpannen gedekt zadeldak. De voorgevel heeft spaarvelden, met in het middelste een gedenksteen met het jaartal 1838 in Romeinse cijfers. In de top staan twee rondboogvensters met gewelfde traceringen en een radvenster.

Links van de kerk staat de consistorie. Dit gemeentelijk monument is in 1936 ontstaan uit een samenvoeging van de kosterswoning en de ‘kerkekamer’.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland