nr14 thumbFerhaal fan in lânferhuzer
'Geachte kameraadje ik dacht U eenst te schrijven daar wij nu al twee maanden weg zijn; het bevalt ons hier goed in Amerika en ik wou wel dat U hier ook eens overkwaamt. Het is hier veel beter zowel van eten en drinken als voor al het andere. Men verdient hier ook veel meer'.

 

De rijke nalatenschap van Aafke Fockes
Bij naspeuringen in 18e eeuwse archieven ten behoeve van mijn onderzoek naar zilversmeden uit Drachten, hun productie en aanwezigheid van zilver onder de bevolking, kom ik geregeld zaken tegen die voor het eigenlijke onderzoek niet van belang zijn, maar te interessant om aan voorbij te gaan. Ik zal in de komende afleveringen van Smelnes Erfskip een aantal van deze archiefstukken voor het voetlicht brengen en in een apart kader een korte uitleg geven aan de bronnen waaruit de gegevens afkomstig zijn. Aldus Sietze van der Meulen over zijn plannen voor een aantal artikelen in Smelnes Erfskip.

Pieter de Boer
Pieter de Boer is een bekende Dracht¬ster, maar anno 2007 zullen weinig mensen hem nog kennen. Toen hij in 1988 op 93-jarige leeftijd overleed, had deze markante figuur een strijdbaar leven achter de rug. Zijn sociale kruistocht zorgde er voor dat duizenden slachtoffers van de mobilisatie 1914-1918 tij¬dens de Eerste Wereldoorlog na dertig jaar eindelijk een goed pensioen kregen. Daarvoor richtte hij de Bond van Mobilisatie-Invaliden en hun Nabestaanden op.

Klompenmakersvakschool en landontginning in Houtigehage
De omgeving van Houtigehage behoorde begin vorige eeuw tot de armste gebieden van ons land. Grote werkloosheid, onvruchtbare heidegronden en erbarmelijke woontoestanden in plaggenhutten maakten dat de situatie uitzichtloos leek. Veel mensen stierven in die tijd van honger en kou. Geen wonder dat velen hun toevlucht zochten tot de drankfles en de kleine criminaliteit. Sociale voor zieningen kende men nauwelijks en de mensen waren afhankelijk van particuliere liefdadigheid, van mensen die de sociale wantoestanden zagen en er iets aan wilden doen.

Gemeente miskent het monumentenbeleid
Een deel van de lezers zal nu al afhaken en verder bladeren, op zoek naar een voor hem of haar meer aantrekkelijk artikel. Misschien heeft die groep gelijk en kan Smelne's Erfskip maar beter stoppen met de vele pogingen bij de gemeente begrip te kweken voor verantwoord monumentenbeleid. Dan kan de taakstelling van de stichting worden vereenvoudigd en deze organisatie van vrijwilligers voortaan volstaan met activiteiten als het organiseren van monumentendagen, diavertoningen en het doen verschijnen van een eigen blad. Anderen, in elk geval zij die kenbaar hebben gemaakt behoefte te hebben aan meer informatie over Smallingerlands monumenten en het gemeentelijk monumentenbeleid, zullen wel geïnteresseerd zijn, verder lezen en een eigen mening kunnen vormen. Voorafgaande aan deze toelichting is het gewenst kennis te nemen van de wet- en regelgeving voor monumentenbeleid en de daarin beschreven begrippen. Dat dus nu eerst maar.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland