nr15 thumbDe laatste bewoner van Great Haersmastate te Oudega
Op 21 mei 1790 wordt Hector Livius Haersma van Vierssen te Leeuwarden geboren als zoon van mr. Martinus van Vierssen en Johanna Maria van Haersma. Zijn moeder is een dochter van Hector Livius van Haersma, grietman van Smallingerland, en Catharina van Scheltinga, wonende op Great Haersma-state te Oudega. Hoe het verder gaat in het leven van deze laatste bewoner van de state vertelt Geert van der Veer.

 

Ir Marten Klasema - allround-sporter en dijkenbouwer
'Het komt goed uit dat er vandaag 2 mei 2012 een lekker voorjaarszonnetje schijnt, want zo dadelijk gaat burgemeester Bert Middel van de gemeente Zuid-Oost Fryslân samen met Wethouder van sportzaken Rein Amels hetg eheel vernieuwdew inkelcentrum van het voormalige Raadhuisplein openen. Dat doen ze op de geboortedag - 100 jaar geleden - van een van de beroemdste zonen van Drachten'. Met deze toekomstdroom begint Chris Konings zijn artikel over een bijzondere sportman.

Een nieuwe Salvatorkerk in Opeinde?
Als jongen ging Bearend Veltman in 1936 een keer vanuit De Tike naar een dienst in de Salvatorkerk van Opeinde: 'deze kerk was zo anders dan andere kerken. Ik begreep er toen niet veel van. Nu, na ruim 70 jaar, duik ik daarom maar eens in de geschiedenis van deze kerk'.

De moord op Teade Wagenaar op de Slingeweg
Toen op 29 november 1860 de veemarkt in Drachten afgelopen was, troffen Remmelt Gerrits de Haan, diens zoon Pieter en Teade Wagenaar elkaar de herberg annex logement 'De Ster' van Sake en Minke de Vries in de Zuiderbuurt (op de plaats van nu Zuiderbuurt 14 en 16). Bij de ontmoeting verweet Pieter dat Teade vroeger een valse eed had afgelegd en dat hij daarvoor opgehangen moest worden. 'Ik zal het hem eens betaald zetten' voegde Pieter eraan toe. Douwe de Graaf verhaalt over de afloop van deze geschiedenis.

Hbs voorbeeldig uitgebreid
Nog decennia na de opening in 1920 was de Rijks-hbs het grootste gebouw van Drachten. En imposant is het gebouw nog steeds. Zeker nu het is gerestaureerd en voorzien van een grote uitbreiding. Bij dit proces is er een goede samenwerking geweest tussen schoolbestuur, architect, aannemer en Rijksdienst. Het resultaat is een nieuwbouw die het hoofdgebouw in zijn waarde laat. Dirk Snoodijk over wat er veranderd, verdwenen en gebleven is en waarom.

Veepest in de jaren 1773/1774
De 18e eeuw is voor de boerenstand een tijd van lijden en financiële achteruitgang. Verschillende keren wordt de veestapel getroffen door een plaag: de besmettelijke veepest. In het vorige artikel (nr 15) ging het over de uitbraak in de jaren 1714/1715 en wel speciaal over de boerenstand in het dorp Kortehemmen. Dit keer is het verhaal door Jochum Dijkstra iets breder opgesteld. Het trekt ook een vergelijking met de andere nederzettingen in deze grietenij.

Scheepswerf De Piip aan het Moleneind te Drachten
Deze roemruchte werf is ditmaal het onderwerp van de rubriek Smelnes fotoarchief. Bauke Roorda loopt door de geschiedenis ervan en laat zien dat de niet meer bestaande werf 'doorleeft' in de toen gebouwde skûtsjes.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland