nr19 thumbJan Gelinde van Blom, notaris, bestuurder en historicus te Drachten
Het is, volgens de redactie, niet zonder reden dat de bekende 19e eeuwse Drachtster notaris Jan Gelinde van Blom de artikelenserie opent. Een aantal unieke foto’s uit het midden van de 19e eeuw larderen het boeiende levensverhaal - verteld door Geert van der Veer - van deze veelzijdige persoon die veel voor Smallingerland betekend heeft.

Mûnen yn De Himmen
In mûne koenen je net sûnder. Ek de boeren fan Koartehimmen hienen lang ferlyn – we witte net krekt wannear – sa’n meal-ynstallaasje delsette litten. It graan, en dan spesjaal de rogge moast ta moal makke wurde. Roggenbrea foarme destiids in wichtich part fan de iterstafel. Dat de auteurs van ons magazine niet achter boeken en pc blijven zitten, blijkt uit wat Jochum Dijkstra schrijft: Yn de grûn fan de mûneheuvel hat de skriuwer fan dit ferhaal by boaringen de kontoeren fan de eardere bebouwing fêststelle kind. Stienresten en grús joegen in rûnte oan.

Ambachtschool Drachten bestaat 100 jaar
De oprichting van de ambachtschool van Drachten in 1909 betekende dat een begin werd gemaakt met het bijspijkeren van een door de industriële revolutie blootgelegde ontoereikende vakopleiding. Men moet zich niet voorstellen, dat de oprichting van de school in Drachten zo gemakkelijk van stapel is gelopen. De schrijvers L. en P. van der Velde maken duidelijk hoe dat in zijn werk is gegaan.

De wederopbouw (deel 1)
Wederopbouw is een begrip dat refereert aan alle bouwactiviteiten tijdens en na WO II, die te maken hebben met herstel en het weer bruikbaar maken van de leef- en werkomgeving en alle gebouwde en aangelegde zaken die daar deel van uitmaken. Echter ook alle nieuwbouwactiviteiten in de periode 1940-1965 maken deel uit van het tijdperk dat als de wederopbouw de geschiedenis in is gegaan. Bé Lamberts is bij uitstek de deskundige om u door dit boeiende deel van onze recente geschiedenis te loodsen.

Jenever en tabak bij de brugge
Als in de 17de of 18de eeuw een van de ouders in een gezin was overleden, zullen we daar in eerste instantie weinig informatie over kunnen vinden. Zelfs de overlijdensdatum werd meestal niet vastgelegd; de kerkelijke registers bevatten over het algemeen slechts data van doop en huwelijk. Een burgerlijke stand was er nog niet, deze werd pas in 1811 na de inlijving bij het Franse keizerrijk ingevoerd. Dit verhaal van Sietze van der Meulen sluit aan op zijn artikel in het vorige nummer over het ‘niaer’ van de wipbrug in het centrum van Drachten. Nu gaat het over weeskinderen, die eigenlijk geen wees waren, maar alleen nog maar een ‘innocente’ moeder hadden en diezelfde brug.

De Sake Reindersmastichting yn de Pein
Doe ‘t Sake Sytzes Reindersma, 72 jier âld, op 4 oktober 1949 ferstoarn wie, iepene notaris Dantuma fan Drachten syn testamint. Deryn hie hy as syn uterste wil kenber makke, dat syn hiele besit by syn ferstjerren yn eigendom oergien wie op de Stichting Sake Sietzes Reindersmafonds, en dat hy as útfierder fan syn uterste wil beneamde: Douwe Jan de Vries, administrateur en saakwaarnimmer yn Drachten. Nei oanlieding fan it 60-jirrich bestean fan dizze Stichting praat Bearend Veltman deroer mei Kornelis Lieuwe (Kor) de Vries, soan fan Douwe Jan de Vries Sr. en mei syn heit rintmaster fan de Stichting, en mei Willem Tabak, notiids foarsitter en Douwe Jan de Vries Jr. rintmaster fan de Stichting sûnt 10 febrewaris 1989.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland