nr21 thumbEen nieuwe lente en een nieuw gezicht...
Toegegeven, het parafraseren van de beroemde openingsregel van het gedicht Mei van Herman Gorter is vast niet origineel, maar het klopt wel! Want deze editie van ons magazine komt net even voor het begin van de lente uit én vertoont een nieuw gezicht. In moderne termen: Smelnes erf­skip heeft een restyling ondergaan. Zo begint Jaap van der Wal zijn toelichting op het waarom en hoe van de veranderingen – nu in kleur, met een andere opmaak – van het magazine.

 

Verre verten (2)
Peter Terpstra vervolgt zijn verhaal over het ontstaan van het landschap in onze contreien. Dit keer komt de westelijke kant aan bod, met zijn laagveengebieden. Dat laagveen werd heel anders ontgonnen dan het oostelijke hoogveen. Daarmee was het cultuurlandschap nog lang niet ‘af’. Er kwam nog heel wat voor kijken voordat het er uitzag zoals wij het vandaag de dag kennen.

Ut it rike ferline (2)
Nog een ‘vervolgverhaal’: deel 2 van Jochum Dykstra over Mûnen yn De Himmen. Naast de molens komen ook andere zaken aan bod, zoals het minskiplik fjild.

Het halve hoofd van Marike Gurbes Reiding (3)
Het kan niet op: ook Sietse van der Meulen vervolgt een geschiedenis en wel die van Marike Gurbes Reiding. De betekenis van de intrigerende titel wordt de lezer in de loop van het artikel wel duidelijk. Dit is het slotdeel van een driedelige serie die in magazine nr 19 begon.

100 jaar vernieuwde Pastorie en Folksgebou in Oudega
Oudega besteedt in april 2010 aandacht aan het 100-jarig bestaan van de voormalige pastorie Kerckebosch en het naastliggende Folksgebou. Een uitvoerige reportage met veel foto’s van omstreeks 1900 is, mede op verzoek van Dorpsbelang Oudega en de jubileumcommissie, in deze editie door Jan K. van Til geplaatst.

De Wederopbouw (3)
Bé Lamberts sluit zijn trilogie af met een artikel dat als ondertitel heeft Drachten: van veenkolonie tot industriekern. Daarmee wordt al aangegeven dat dit keer de industrialisatie en de daarmee samenhangende bouwactiviteiten centraal staan. Een boeiend overzicht van een periode die voor de ontwikkeling van Drachten van eminent belang is geweest.

Familienamen in Friesland
Anneke Meester en Hans Bauer leggen uit dat het allemaal niet zo eenvoudig ligt met de herkomst van familienamen. Ook op dit terrein vertoonden de Friezen soms eigenzinnige trekjes…


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland