nr23 thumbHanestemmen en andere onregelmatigheden
Na de uitleg in het vorige nummer (22) over de werking van het kiesstelsel in de achttiende eeuw gaat Sietze van der Meulen nu nader in op een aantal uitwassen die met dat systeem gepaard gingen.

Ook besteedt hij aandacht aan een bijzondere situatie op stemgebied zoals deze zich voordeed in het centrum van Drachten.

 

Canon van Smallingerland
Op Open Monumentendag 2010 was het zover: de Canon kwam uit! Jaap van der Wal doet in tekst en beeld verslag van een geslaagd evenement.

Cees Rienks de Boer: Schoonheid in eenvoud
Cees de Boer is tegenwoordig vooral bekend van zijn samenwerking met zowel Theo van Doesburg – de dichter/schilder en mede-oprichter van kunstenaarsgroep De Stijl – als met de kunstzinnige Drachtster broers Thijs en Evert Rinsema. Voordat hij met deze kunstenaars bevriend raakte, had De Boer Drachten al verrijkt met verschillende indrukwekkende ontwerpen.

Waarin precies de kwaliteit van zijn grote bijdrage aan de gebouwde omgeving van Drachten lag, probeert Loes de Vries in dit en het vervolgartikel in nr 24 aan het licht te brengen. Kan aan de hand van zijn ontwerpen en spaarzame bronnen – hij hield zelf geen archief bij – iets gezegd worden over de stijl waarmee Cees de Boer werkte?

Restauratie Zuiderkerk te Drachten
De Zuiderkerk aan de Burgemeester Wuiteweg in Drachten stond in de zomermaanden van 2010 volledig in de bouwsteigers voor een uitgebreide restauratie. Met het aanbrengen van de spitsbekroning op de hoogste toren is de restauratie op 23 juni 2010 afgerond. Jan van Til licht toe waarom dit een prachtig voorbeeld is van de waarde van een zorgvuldige en respectvolle restauratie.

Roel Oostra blikt terug op ‘zijn’ Lawei
Johanna Steegstra is eerstejaars studente Journalistiek en fotografie aan ROC Friese Poort te Drachten. Dit is het tweede artikel in een serie van bijdragen door jonge, aanstormende journalisten.

Van 1962 tot 1986 drukte Roel Oostra als directeur zijn stempel op De Lawei. In dit interview staan bouw en beginjaren van het complex centraal.

Rink noch net fergetten
It Rink van der Velde jier (2010) is hast ôfrûn. Moai dat er net fergetten wurdt, fynt Mineke van der Velde-Bekkema. Hie de skriuwer fan De Fûke, Feroaring fan Lucht, Pake Sytse en noch in twintichtal oare Fryske romans noch libbe, dan hie er it fêst net ha wollen, dêr is se wis fan. Wat er absolút net woe, wie in strjitnamme. En gjin iepenloftspullen mear fan syn boeken. Dat lêste rûn dochs wol ris wat oars, sa docht in nijsgirrich petear fan Fokke Wester mei Mineke van de Velde bliken.

Drachten en Rome, dochs in reisferhaal
'Drachten en Rome is de titel fan in ferhaal yn myn krekt ferskynde reisbondel Paradys oan de baai, sa begjint Douwe Kootstra dit artikel. De fraach is dan fansels: ûnderwerpen as Kanada, Noarwegen, Curaçao, logysk, mar wat moatsto dan mei Drachten yn sa’n boek? De skriuwer leit it ús út.

Smallingerland op de kaart
Van onze streek bestaan talloze kaarten, van heel oud tot kersvers, van zwart-wit tot full color, van grof tot nauwkeurig, van kunstzinnig tot zakelijk. Die kaarten appelleren niet alleen aan onze verbeeldingskracht, maar ze illustreren bovendien, als je ze achter elkaar legt, op een prachtige manier de ontwikkeling van een gebied, zoals in ons geval Smallingerland. En dit is precies wat we in het boek Smallingerland op de kaart doen, zo legt projectleider Jaap van der Wal uit. In ongeveer tachtig pagina’s komt een hele reeks kaarten aan bod. Een daarvan is met de bijbehorende tekst als voorbeeld afgedrukt. (Inmiddels is op 16 november 2010 het boek verschenen.)


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland