nr24 thumbCees Rienks de Boer - Functionaliteit boven al
In dit nummer het 2de deel van het artikel over Cees Rienks de Boer van de hand van Loes de Vries. Hierin wordt ingegaan op de relatie tussen Cees Rienks de Boer en Theo van Doesburg. Hoe kwam een architect uit Drachten in contact met de internationaal bekende kunstenaar Theo van Doesburg? En wat waren hiervan de resultaten in de door de Boer ontworpen gebouwen? Het bekendste resultaat is natuurlijk “De Papagaaienbuurt” en de RLWS in de Torenstraat.

 

Fan kowehoeder oant sakeman
We kenne allegear de ferhalen út Amerika fan de krantejonge dy’t in krantemagnaat waard. Net alline yn it lân fan dream en winsken, ek gewoan hjir yn de omkriten kin in trochsetter it fier bringe. Dit ferhaal giet oer Klaas Zandstra. Sa’n oanpakker, dy mei neat begûn en it fier skopte.

Niet zwammen, maar zwemmen
Zwembad De Welle bestaat dit jaar een halve eeuw. Liset Bosman (2de jaars studente journalistiek en fotografie aan het ROC Friese Poort) schetst in dit artikel de geschiedenis van het zwembad. Ook de ambities van de gemeente Smallingerland komen aan de orde.

De avondmaalsbeker van Rottevalle, een tweedehandsje?
Dat er in de tegenwoordige tijd op het gebied van kerken en hun bezittingen nog ontdekkingen te doen zijn, zal menigeen verbazen. Men zou toch denken, dat eerdere onderzoekers hun straatje wel schoongeveegd hebben. Dit verhaal leert ons echter het tegendeel..

Thijs Rinsema – Rythme in het voetbalspel
Zelden verkocht schoenmaker/kunstenaar Thijs Rinsema tijdens zijn leven een schilderij van zijn hand. Wel won hij in 1925 honderd gulden met een wedstrijd voor een reclameplaat, een heel bedrag in die tijd.

Een artikel van de hand van Thijs J. Rinsema als opmaat voor het Thijs en Evert Rinsema-jaar.

Smallingerland op de kaart
Tijdens een drukbezochte bijeenkomst op 16 november 2010 werd het boek “Smallingerland op de kaart”gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst overhandigde onze voorzitter Hans van der Veen de eerste 2 exemplaren van het boek aan mevr. Jannewietske de Vries, gedeputeerde van de provincie Fryslân en aan mevr. Nieske Ketelaar, wethouder van de gemeente Smallingerland.

Dirk Harts van der Meer – chirurgijn /heelmeester
De geschiedenis van een Dragtster doktersgeslacht, door Geert van der Veer.

Thijs/Evert Rinsema jaar 2011
De Gemeente Smallingerland heeft 2011 uitgeroepen tot het Thijs en Evert Rinsemajaar. Er staan voor het hele jaar allerlei activiteiten op het programma, met als sluitstuk de uitgave van een boek over de gebroeders Rinsema en een grote overzichtstentoonstelling van hun werk in Museum Dr8888. Op 23 januari 2011 was de officiële start van het jaar in het museum, door de wethouder van Cultuur Nieske Ketelaar. Smelne’s Erfskip participeert in de organisatie.

Rink van der Velde-jaar – uitslag van de verhalenwedstrijd.
Achterin de 3 bekroonde verhalen van de verhalenwedstrijd in het kader van het Rink van der Velde-jaar.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland