nr25 thumbHet Baptistenkerkje Bethel
In dit nummer de geschiedenis van de Baptistengemeente Bethel in Drachten van de hand van Erik Korthof. Deze geschiedenis begint als Sjoerd W. Veltman (1877-1952) en zijn vrouw in 1899 beginnen met hun evangelisatiearbeid. In 1921 bouwde Sjoerd Veltman het kerkje aan de Vogelzang, volgens overlevering van eerder gebruikt bouwmateriaal. Het kerkje aan de Vogelzang werd afgedankt toen op 14 oktober 1966 de kerk aan de Brouwerssingel in gebruik werd genomen. Met de sanering van het omliggende gebied en de aanleg van een vernieuwde Vogelzang volgde onverbiddelijk de sloop. Het enige wat restte was de gevelsteen met het opschrift “Bethel” (Huis Gods). Deze kreeg een plaats in het nieuwe kerkgebouw aan de Brouwerssingel.

Thijs Rinsema – “Ik doe waar ik zin in heb”
Het 2de artikel van de hand van Thijs J. Rinsema in het kader van het Thijs/Evert Rinsema Jaar. Deze keer een verhaal over de bezoeken van Kurt Schwitters aan Thijs en Evert. Ook het ontstaan van de collages en de collagedoosjes komt aan de orde...

Monuminten
In oertinking van Wobbe Atsma oer in pear klompen, Oanlieding wie in pear Fryske learkeklompen op ‘e catwalk yn Museum Dr8888 yn Smellingerlân.

Een voortreffelijk opvoeder is een begenadigd kunstenaar
Niet voor niets staat deze uitspraak van Ietje Kooistra (1861-1923) op haar grafsteen. Mevr. Nelleke Bakker wijdt een artikel aan deze in Drachten geboren pedagoge, die landelijke bekendheid genoot als deskundige op haar gebied. Zij was altijd op zoek naar wegen om het onderwijs- en vooral dat aan meisjes – te verbeteren. Reden genoeg om in haar geboorteplaats een straat naar haar te vernoemen in de wijk De Singels.

Wenje oan de Feart
Dit artikel van Jochum Dijkstra slüt oan op it ferhael “Fan kouwehoeder oant sakeman” oer it libben fan Klaas Zandstra (1870-1954). Hij hat mei syn gesin op trije plakken oan ‘e Noardkaai wenne. Syn dochter Janke (1906-1994) hat oer het libben van har heit in plakboek makke. Dêryn komme aardige dingen nei foaren oer de Drachtster Kompanjonsfeart en it libben fan doe.

Oud-atlete Mien Klaver 100 jaar
Chris Konings bezocht Mien Klaver in Wassenaar toen. ze 100 jaar was geworden. Tollien Schuurnan uit Rottevalle en Mien Klaver uit Amsterdam waren beide topsprintsters in de jaren dertig en zijn altijd goede vriendinnen geweest. Tijdens zijn bezoek aan de 100-jarige kwamen de plakboeken op tafel en kwam Chris Konings met een 2-tal opmerkelijke foto’s terug.

Bouburg te Zuiderdrachten 1738 – 1826
Geert van der Veer neemt ons mee naar de plaats van het klooster De Karmel en vertelt over het “Slot” of “Heerenhuis” wat in 1738 ongeveer op deze plaats werd gesticht door Cornelis van Haersma, Kolonel Commandeur van een Regiment Infanterie. Het huis is in 1826 afgebroken.

Open Monumentendag 2011
Op 10 september a.s. wordt Open Monumentendag 2011 gehouden onder het motto “Nieuw gebruik – oud gebouw”. De opening is om 13.00 in de bibliotheek en de middag wordt rond 16.30 u afgesloten in Museum Dr8888. ..

.MOdernisering MOnumentenwet
Hans van der Veen schetst in dit artikel de wijzigingen van de Monumentenwet die op ons afkomen nu deze wet gemoderniseerd wordt.

De Bakbrogge
Sa kamen de Aldegeasters oan de bynamme “Bakbroggen” en de krante oan syn namme “DE BAKBROGGE”.
Tekst Auke de Boer


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland