nr26 thumbVan de voorzitter
In z’n voorwoord voor nummer 26 van onze periodiek refereert Hans van der Veen aan het succes van de activiteiten op de Open Monumentendag in Drachten. Er werd stil gestaan bij het verleden, maar er werd ook uitgebreid aandacht geschonken aan de toekomst.


Het bestuur is uitgebreid met Roelof Hazelhoff, die de functie van algemeen adjunct op zich heeft genomen. Ook het vrijwilligersbestand is met enkele mensen uitgebreid.
In z’n voorwoord wordt aandacht eveneens besteed aan: een eventuele uitbreiding van de lijst met gemeentelijke monumenten, de presentatie van het nieuwe boek Smallingerland in Beeld en Oude verhalen – een (her-)nieuw(d)e beleving.
Spijtig genoeg moet Hans minder positief besluiten. Als gevolg van de vernielingen en de diefstallen van de naamborden bij de wijken komt bij de medewerkers aan het project Naamborden bij de oude wijken de gedachte op om de borden maar weer te verwijderen.

Spinnenkopmolen De Roek,
Een nieuw rijksmonument voor Smallingerland
Op It Eilân onder Goëngahuizen staat sinds november 2010 een rijksmonument, namelijk de grootste spinnenkopmolen van Friesland. De molen draagt de naam De Roek.
De Roek is een wind-/watermolen met een vlucht (de lengte van twee wieken samen) van 16 meter en is daarmee geschikt voor het bemalen van een polder van 80 hectare.
Op donderdag 8 september 2011 is de molen door het Tweede Kamerlid Lutz Jacobi en wethouder Nieske Ketelaar van Smallingerland weer in bedrijf gesteld door het lichten van de vang.

Een tyfusepedemie en een noodziekenhuis in 1911 - 1912
Precies honderd jaar geleden, in de winter van 1911-1912, heerste de besmettelijke ziekte tyfus in Drachten. Om de verspreiding van deze ernstige ziekte te beperken werden maatregelen getroffen op het gebied van de openbare hygiëne en werd een noodziekenhuis ingericht om de zieken te isoleren.
De leegstaande Zuiderschool werd door de gemeente aangewezen als verpleegruimte. Deze stond ongeveer tegenover waar nu Bertilla staat aan het eind van de Burgemeester Wuiteweg.
In 1920 zag het, wat de tyfus betreft, er weer dreigend uit. Er deden zich zestien ziektegevallen voor. Vier patiënten werden opgenomen, maar de oplossing werd toen buiten Drachten gevonden. Ze werden verpleegd in een ziekenhuis in Groningen.

De Stijl verovert Drachten
Met de 1922 gerealiseerde Papagaaienbuurt brachten Theo van Doesburg en Cees de Boer veel kleur in Drachten. De huizen in die buurt werden deels gebouwd volgens de principes van kunst-beweging De Stijl. Kleurgebruik diende beperkt te blijven tot de primaire kleuren gecombineerd met zwart, wit en grijs. Maar de Papagaaienbuurt was niet het eerste Stijl-project in Drachten. Evert Rinsema, gevolgd door zijn broer Thijs, lieten een deel van hun huis eveneens volgens Stijl-principes “moderniseren”.

Turf
De column van Peter Karstkarel

‘In het heden ligt het verleden, in het nu wat het worden zal’:
20 jaar zorg voor ‘ons’ erfgoed
Loes de Vries neemt ons bij de hand en leidt ons door de 20-jarige geschiedenis van Smelne’s Erfskip. De weg van ‘Comité behoud tabaksfabriek van der Meulen’ tot ‘Stichting Smelne’s Erfskip’ wordt in dit artikel beschreven. Alle ontwikkelingen in en rond onze stichting komen uitgebreid aan bod.

Thema-avond: Smallingerland in beeld
De eerst volgende thema-avond met als titel Smallingerland in beeld wordt gehouden op

dinsdag 15 november 2011
Karmelklooster
Burgemeester Wuiteweg 162
Drachten
Aanvang 20.00 uur

Tijdens deze thema-avond zullen de eerste exemplaren van het boek Smallingerland in beeld worden aangeboden aan elf prominenten uit Smallingerland, die voor het boek hun persoonlijke keuze voor ‘toekomstig erfgoed’ hebben aangedragen.
Zie de verdere aankondiging in dit blad en onze website ‘www.smelneserfskip.nl’

Smallingerland in beeld
Het nieuwe boek kent de volgende vier hoofdonderwerpen:
I De veertien dorpen
II De vier landschapstypen met diverse andere bijzondere plekkenin ons landschap
III Alle rijks- en gemeentelijke monumenten en en slectie van kunstwerken en parken
IV Elf keuzes van ‘toekomstig erfgoed
De luchtfoto van Smalle Ee op de middenpagina en deze 2 pagina’s zijn een proeve van de wijze waarop bijzondere plekken in het landschap en de rijks- en gemeentelijke monumenten in het nieuwe boek worden gepresenteerd.

Nieuw gebruik – oud gebouw
Dat was dit jaar het thema van de Open Monumentendag 2011. Dat dit ook voor Smallingerland een interessant onderwerp is, wordt geïllustreerd op de fotocollage op de pagina’s 26 en 27.

PCBO De Grûnslach in Oudega 125 jaar
De christelijke basisschool in Oudega bestaat dit jaar 125 jaar. Dat is gedurende een zonnige jubileumweek in mei uitgebreid gevierd. Op de reünie kwamen maar liefst ruim 600 (oud-)leerlingen af!
In een artikel van Karin van der Velde-Ronda wordt de geschiedenis van deze school uit de doeken gedaan.

Korte berichten
In deze korte berichten wordt aandacht besteed aan de volgende zaken:
- een historische markt
- de aankondiging van een themamiddag op woensdag 26 oktober a.s.
- Roelof Hazelhoff is het nieuwe bestuurslid van Smelne’s Erfskip
- wie lost het raadsel rond de maker van een pentekening op?
- de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije is op syk nei al it wurk fan Bernardus Nieuwenhuis.