nr27 thumbVan de ex-voorzitter
Op 1 januari 2012 heeft Hans van der Veen het voorzitterschap van het bestuur van Smelne’s Erfskip overgedragen aan dhr Tiny Derks.
Wel blijf hij als vrijwilliger bezig voor onze organisatie. Hij blijft zich bezig houden met het realiseren van het Historisch Informatie Punt en het verzamelen van informatie rond de onderwerpen Smallingerland tijdens de Tweede Wereldoorlog en Volkscultuur in Smallingerland.

Van de voorzitter
Ingaand 1 januari 2012 heeft Tiny Derks het voorzitterschap van het bestuur van Smelne’s Erfskip op zich genomen.

De Pastorales van Van Doesburg
In dit artikel schetst Jaap van der Wal ons de ontstaansgeschiedenis van de beroemde glas-in-lood ramen in de RLWS.

Smallingerland in beeld
Een fotoreportage van de presentatie van de nieuwste uitgave van Smelne’s Erfskip Smallingerland in beeld. Op de foto’s laten 11 “prominenten” zien, wat zij als toekomstig erfgoed beschouwen.

De Forten aan de Noorderdwarsvaart in Drachten
Douwe de Graaf neemt ons mee naar de Forten aan de Noorderdwarsvaart. Deze 2 blokjes van 2 woningen stonden aan het van de Noorderdwarsvaart, zo’n 200 mtr van de Folgeraloane.
Dhr de Graaf vertelt ons over de ontstaansgeschiedenis en leefomstandigheden van deze woningen en het leven van z’n bewoners.

Thema-avond
Op 14 maart a.s. is er een thema-avond over de Opkomst en teloorgang van de tabaksindustrie in Drachten. Deze avond zal plaats vinden in zalencomplex bij de Zuiderkerk aan de Burgemeester Wuiteweg 71. Aanvang 19.30 uur

Kloosterkick
In z’n column laat Peter Karstkarel z’n gedachten gaan over de 3 kloosters, welke in onze gemeente zijn geweest.

Middenpagina’s
Op de middenpagina’s een prachtige foto van Jaap van der Wal van de Kleine Pastorale. Dit glas-in-lood raam bevindt zich boven de ingang aan de Torenstraat van de RLWS.

De Tsjerkwei – een grensgeval
Bram Kloosterman neemt ons in dit artikel mee naar het gebied op de grens van Smallingerland en Tietjerksteradeel, waar hij is opgegroeid.

Historische markt
In het kader van het 20-jarig bestaan hebben wij op 10 december 2011 een historische markt georganiseerd. In dit magazine een beeldverslag.

Nieuw gebruik – oud gebouw A en B
Nieuw gebruik – Oud gebouw was het landelijke thema voor de Open Monumentendag 2011. Dit onderwerp is ook in Smallingerland door Smelne’s Erfskip opgepakt. In ons vorige magazine (oktober 2011) hebben wij in een beeldverslag laten zien hoe wij dit hebben gedaan
Nu wordt in 2 artikelen op de inhoudelijke kant van dit onderwerp ingegaan. Eerst wat meer over wat we er onder verstaan en hoe de situatie in onze gemeente is. In het tweede artikel wordt ingezoomd op de kerkelijke gebouwen.

Korte berichten


Oproep
De werkgroep Volkscultuur vraagt de lezers van het magazine om hen aan materiaal als kranten-artikelen, foto’s jaarverslagen enz. enz. te helpen.

Stamboomonderzoek voor beginners
Op dinsdag 21 februari a.s. start in de bibliotheek een cursus Stamboomonderzoek voor beginners. Deze cursus wordt samen met Tresoar georganiseerd op 4 dinsdagavonden - 21 februari, 6 maart, 20 maart en 3 april 2012. Kosten voor leden van de bibliotheek € 20.00 en voor niet-leden € 22.00.

Afscheid van een bevlogen eindredacteur
Jan van Til heeft na het verschijnen van dit nummer van het magazine afscheid genomen als eindredacteur. Vier jaargangen van Smelnes Erfskip zijn onder de eindredactie van Jan van Til verschenen.
Voor zijn inzet om dit belangrijke onderdeel van het werk van onze stichting inhoud te geven, zegt het bestuur van Smelne’s Erfskip Jan van Til zeer hartelijk dank.

Raadsel (waarschijnlijk) opgelost.
Het raadsel rond de signatuur KOKIEM onder een tekening van het voormalige gemeentehuis (nu grand-café ’t Smelnehûs) is waarschijnlijk opgelost. Waarschijnlijk staat er Kokie M = de signatuur van Kokie Molsbergen. We zoeken verder.

Bernardus Nieuwenhuis
In het vorige nummer is een oproep geplaatst van de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije om werk van Bernardus Nieuwenhuis aan te melden. Mede dank zij deze oproep zijn er ondertussen al meer dan 350 werken beschreven en gefotografeerd.
De commissie is nu druk bezig met maken van een boek.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland