nr29 thumbOver lading en vlag
'De oude Grieken wisten het al: panta rhei, alles stroomt, alles verandert. Het geldt ook voor Smelne's Erfskip. Met ons twintigjarig jubileum vorig jaar realiseerden we ons dat extra sterk. En het leidde tot het nadenken over de vraag of anno 2012 onze huisstijl en vooral het logo nog wel bij onze organisatie paste. Het antwoord was nee, eigenlijk niet.' Zo begint de toelichting die Jaap van der Wal namens het bestuur geeft op het nieuwe logo, de nieuwe huisstijl en de nieuwe vormgeving van blad en website.

 

Open Monumentendag 2012
De twee zeer geslaagde evenementen van de Open Monumentendag(en) in het weekend van 8 en 9 september 2012 krijgen ruime aandacht. Niet alleen op het voorkaft en de middenpagina, maar ook met twee foto-impressies van Jaap van der Wal en een artikel van Henk de Vries (directeur It Fryske Gea) over It Eilân.

Vreewijk te Drachten en de familie Dorhout
Vreewijk, je hoeft de naam van dit vroeger alom bekende etablissement maar te laten vallen of de verhalen komen los. Maar hoe zit het met de geschiedenis van het pand en van de familie Dorhout, die de bouwers en bewoners ervan waren. Geert van der Veer weet er alles van.

Ie-Sicht - Op de golven van der recreatie
We hebben nog zo'n bekende horecagelegenheid voor de lezer: Ie-Sicht. In dit nummer het tweede en laatste deel van het vervolgverhaal door Hiltsje Bakker en Lieuwe van der Velde over de bijzondere historie van Ie-Sicht.

Zilversmid uit de anonimiteit
Inmiddels kennen we Sietze van der Meulen als ontdekker van nijsgjirrige details van zilveren sieraden en gebruiksvoorwerpen. Deze keer laat hij ons kennis maken met een onbekende – maar nu niet meer – Drachtster zilversmid.

Bemint
De column van Peter Karstkarel draagt deze intrigerende titel.

Toen & Nu
Een nieuwe rubriek met de hoofdbrug in Drachten als eerste onderwerp.

Untstean fan De Feanhoop
Hjoed-de-dei kenne we De Feanhoop yn it westen fan Smellingerlân as in selsstannich doarpke mei in eigen skoalle, restaurant, kamping en feestterrein.
Foar 1955 foel De Feanhoop ûnder Boarnburgum. Yn dat jier kaam it beslút fan de gemeenteried om fjouwer nije doarpen fan de grûn te tillen, wêrûnder De Feanhoop.
Der is mear oer dit doarp te fertellen. Hoe is it ûntstien en wannear wie dat? De antwurden komme fan Jochum Dijkstra.

Skûtsjejier
2013 wordt het Skûtsjejier. Hier een korte vooruitblik op wat er zoal op stapel staat.

Bijzonder Boek
Nog een nieuwe rubriek: een boekenrubriek waarin een lezer vertelt waarom hij/zij een boek over geschiedenis bijzonder vindt. Jaap van der Wal trapt af met een boek (Met de kennis van toen) van een in diverse opzichten 'on-grijze' auteur (Rutger Bregman)

Korte berichten
Hierin diverse oproepen aan lezers – wie heeft oude foto's, wat is de herkomst van de naam Vreewijk, wie schrijft een bijdrage voor de rubriek Bijzonder Boek – en de aankondiging van de Thema-avond met Roel Oostra over de jeugdjaren van De Lawei.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland