M31 1 470px thumbOpening Skûtsjejier 2013
Een tekstueel- en beeldverslag van de opening van het Skûtsjejier op 16 maart 2013 op de werf van Haiko van der Werff aan het Buitenstvallaat in Drachten. Voorts een overzicht van de activiteiten, die in het kader van dit Skûtsjejier worden georganiseerd.

 

It Piipster sjeny
Op 3 pagina's wordt verslag gedaan van de geschiedenis en de achtergronden van het geslacht Roorda, dat op de werf De Piip de snelste en mooiste skûtsjes bouwde. Bij het skûtsjesilen is de hegemonie van de Piipsterskûtsjes onomstreden en een bron van veel kijkgenot bij heel veel toeschouwers.

Van Hout naar IJzer
In dit artikel wordt uiteengezet hoe vanaf 1900 de omschakeling van hout naar ijzer als basismateriaal op de Friese scheepswerven heeft plaatsgevonden. Dit vergde, zo zal duidelijk zijn, een heel ander bouwproces.

De Twa Famkes
De meeste Drachtsters denken dat Drachten twee wedstrijdskûtsjes heeft, maar er is ook nog een derde Drachtster wedstrijdskûtsje. "De Twa Famkes" maakt sinds 2001 deel uit van de IFKS wedstrijdvloot. Schipper op dit skûtsje is oud Drachtster Pieter Jansma. Schipper Pieter vertelt in dit artikel over de geschiedenis en de Drachtster roots van zijn schip.

Turfrace 27 april 2013
Op vier prachtige foto's wordt een beeld geschetst van dit enerverende gebeuren.

Tradysje makket skûtsjesilen unike sport
Uit een interview met de schippers van de twee Drachtster SKS skûtsjes, Albert Visser en Berend Mink, wordt duidelijk wat hun achtergronden zijn en geven ze hun mening over allerlei zaken die op het skûtsjesilen betrekking hebben.

Buitenstvallaat
Peter Karstkarel doet in zijn column verslag van de geschiedenis van het Buitenstvallaat en de fraaie sluiswachterswoning aan deze voormalige sluis.

Nova Cura
De tjalk Nova Cura speelde van 1925 tot 1963 een belangrijke rol in de brandstofvoorziening, in de vorm van de aanvoer van turf, voor Drachten en omstreken. In dit artikel wordt verhaal gedaan van de geschiedenis van deze tjalk en de eigenaren hiervan Gerben Beijert en Berendtje Boom.

De veertien van de SKS
Allerlei gegevens van de veertien SKS skûtsjes, waarvan er twaalf in Drachten zijn gebouwd, worden in dit artikel op een rijtje gezet en van een toelichting voorzien.

De Rot
Het eerste ijzeren skûtsje was/is "De Rot" gebouwd in 1887 in Vierhouten door Jacob Mulder. Dit skûtsje dat in 2012 is gerestaureerd en gerepareerd lgt momenteel in de De Lits in Rottevalle. De Stichting Freonen fan De Rot doen verslag van de geschiedenis van dit skûtsje en de activiteiten, die deze stichting rondom het schip ontplooit en in de toekomst nog gaat ontplooien.

Oud bij de tijd
Dirk Huizinga en Haiko van der Werff vertellen in dit artikel over de historie van de scheepswerf aan het Buitenstvallaat nabij Drachten, die vanaf 1943 in bezit is van het geslacht Van der Werff, en welke werkzaamheden daar in de loop der jaren zijn verricht.

Oeral thús én nearne thús
Uit gesprekken met drie Drachtsters, Bonnie Woudwijk - Beijert (86), Wiemer Hoekstra (83) en Geke Posthumus - Smit (66), wordt een boeiend beeld geschetst van de varende familiebedrijven waarvan zij deel uitmaakten.

De Jonge Trijntje
Het skûtsje De Jonge Trijntje, gebouwd in 1909 door Jan Oebeles van der Werff, wordt momenteel op de huidige scheepswerf van Haiko van der Werff op het Buitenstvallaat gerestaureerd. In dit artikel van Douwe de Graaf wordt verteld wat dit schip in de honderd jaar van haar bestaan en dan vooral in de eerste tien jaar met beurtschipper Jan Jagersma als eigenaar heeft beleefd.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland