M32 1 470px thumbToen & Nu
In deze rubriek aandacht voor de pastorie van de Hervormde kerk in Drachtstercompagnie.

Onder zo een dwingende magt van een viant
Deze twee eeuwen oude tekst geeft uiting aan het dienen onder en vechten voor Napoleon. Dit overkwam ook enige duizenden mannen uit Friesland. In dit artikel, geschreven door Rienk Bijma, worden de lotgevallen van één van hen, Jilles Jitzes de Boer - overgenomen uit zijn dagboek - beschreven.

Vijftig jaar parochiekerk in Drachten
In een boeiend verhaal doet Frans Boersma verslag van de ontwikkelingen, die geleid hebben tot het bouwen van de RK kerk in Drachten, welke op 19 juni 1963 officieel in gebruik is genomen. Ook worden in dit artikel de kerkelijke symbolen, die buiten en in deze kerk aanwezig zijn, nader toegelicht.

De Woodbrookers
In zijn column geeft Peter Karstkarel een uiteenzetting over het ontstaan en de geschiedenis van het Woodbrookerscentrum in Korthemmen, nu in gebruik als behandelvoorziening voor jongeren.

Van Haersmavenster
Met als ondersteuning een zeer fraaie (uitneembare) foto op de twee middenpagina's wordt een uitgebreide uitleg gegeven over het Van Haersmavenster in de middeleeuwse kerk van Oudega.

Fotografie en Smelne's Erfskip
Het belang van de fotografie voor Smelne's Erfskip, waardoor op grote schaal kennis genomen kan worden van monumenten, voorwerpen, landschappen, tradities en andere zaken uit de historie, wordt door Henk van Renssen via een groot aantal invalshoeken toegelicht.

Even voorstellen .... 46 kersverse monumenten
In een fotogalerij worden de 46 nieuwe gemeentelijke monumenten getoond, die in juni van dit jaar door het gemeentebestuur van Smallingerland aangewezen zijn.

Open Monumentendag
Middels een foto-impressie wordt verslag gedaan van de activiteiten gehouden tijdens de op 14 en 15 september gehouden Open Monumentendag.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland