nr35 thumbToen & Nu
De rubriek wordt deze keer gevuld met het hoogtepunt van Smallingerland, de 42 meter hoge watertoren.

It Earmhûs oan de Bopperein
Oudere Drachtsters herinneren zich het gebouw aan de Zuidkade nog wel. Een plek waar al meer dan tweehonderd jaar welzijnswerk wordt verricht. Een tekst- en beeldverhaal waarin Roelof Hazelhoff een verdwenen vorm van maatschappelijke zorg in beeld brengt.

Opgroeien bij de Skieppedraai
In dit verhaal gaan we naar het uiterste zuidoosten, naar de Skieppedraai over de Zuiderdwarsvaart, op de grens met Opsterland. Sjouke van Houten (1926) schrijft het verhaal van zijn jeugd, doorgebracht in een wereld die wij niet meer kennen, maar die het zeker waard is gekend te blijven...

De polder fan Jan Durks
De polder (60 bunder groot) ligt in het zuidoosten van het Nationaal Park de Alde Feanen

Oudega
Smallingerlandse wapens en vlaggen. Een serie artikelen van Jelle Cornelis Terluin, lid van de Fryske Rie foar Heraldyk. Vanaf deze aflevering staan de 'buitendorpen' centraal. Als eerste Oudega.

Een APP voor SE
Zo'n twintig jaar geleden hebben we informatiebordjes geplaatst bij de rijksmonumenten in onze gemeente. In 2014 staan we midden in de digitale wereld waarin internet een belangrijke plaats inneemt en ons ongekende mogelijkheden biedt om rijks- en gemeentemonumenten onder de aandacht te brengen. Herman ten Hoor en Toby Zeldenrust, studenten aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden gingen voor Smelne's Erfskip aan de slag. Hun docenten, Frederik Jan van der Meulen en Gert Draaisma hielden een oogje in het zeil.

Kerken- en Kroegetocht
Tussen Kroegen en kerken is er weinig verschil, want drinken en bidden maakt alle twee stil. Je denkt alleen aan je zonden bij drank en gebed. Iedereen heeft daar ooit wel een voetstap gezet.

Vrienden van een middeleeuws kerkje
Het bewaren van ons cultuurhistorisch erfgoed kan niet zonder de inzet van vrijwilligers en vrienden/donateurs. Het artikel over het eeuwenoude kerkje van Kortehemmen geeft een beeld van wat er zoal bij komt kijken bij zo'n lastige opgave.


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland