M34 1 470px thumbSmallingerlandse wapens en vlaggen
In de rubriek Smallingerlandse wapens en vlaggen neem Jelle Cornelis Terluijn ons deze keer mee naar Nijega. Op de boeiende wijze die we inmiddels van hem gewend zijn, geeft hij weer uitleg over de achtergronden van de heraldiek van vlag en wapen.

"Een verblijdend verschijnsel", de invoering van het tonnenstelsel
Een bezoek aan het kleinste kamertje in huis; wie denkt er nog over na? Dr. W. (Minie) Baron deed dat in elk geval wel en maakt ons in dit artikel deelgenoot van de geschiedenis van ons toiletbezoek.

Lijen yn De Leijen
Rien de Bruijn en Jaap van der Wal vertellen u aan de hand van het boek "It Lijen yn de Leijen" van J.T. de Jager uit 1944 over het ontstaan van het meertje, over de boerderijen en woningen die in het water verdwenen en over het wel en wee van de mensen uit het gebied.

Evert Zandstra, Drachtster skriuwer om utens
Evert Zandstra (1857-1974) groeide in Drachten op als middenstandszoon, doorliep de kweekschool, werd onderwijzer en toen schrijver – een zeer productieve ook nog. Zijn imposante, deels Friese oeuvre telt tientallen werken: jongensboeken, romans, toneelstukken, hoorspelen, natuur- en reisverslagen en een biografie van Domela Nieuwenhuis. Zijn boeken worden nog steeds gelezen. Al met al reden genoeg om eens kennis te maken met "onze" schrijver.

Het kistje van burgemeester Epeus Manger Cats
De Drachtster Vaart blijft ons bezig houden. Er is ook zoveel te vertellen, er zijn zoveel gebeurtenissen aan verbonden. Zo ook het kistje van burgemeester Epeus Manger Cats, burgemeester van Barradeel. Geert van der Veer vertelt het verhaal van het kistje.

Scheepvaart van vroeger in Smallingerland en omstreken
Deel 1 van een tekst van Dirk Huizinga die ons inzicht geeft in boerenscheepvaart, in de Knijpster melkboot, over zeilende beurtvaart, over... te veel om hier op te noemen, zelfs te veel voor één artikel, vandaar dat in een volgende uitgave van Smelne's Erfskip het verhaal een vervolg krijgt.