nr35 thumbUreterpvallaat waar een kleine buurtschap groot in was
Sjoerd de Graaf over het Ureterpvallaat, waar hij geboren en getogen is. Verleden, heden en mooie verhalen, verduidelijkt met foto's. Ook voorpagina en centerfoto zijn gewijd aan Ureterpvallaat.

Wat was het waard?
Naar aanleiding van het artikel over het Tonnenstelsel in het vorige nummer belicht Minie Baron de waarde van het geld door de tijd heen

Scheepvaart van vroeger in Smallingerland en omstreken (2)
Over hoe het er in deze contreien vroeger aan toe ging in de scheepvaart weet Dirk Huizinga veel – daarom twee afleveringen – te vertellen

't Is een vreemd'ling zeker...
Peter Terpstra doet uit de doeken wat Sinterklaas in de loop der tijd allemaal heeft meegemaakt in Drachten

De Sneuper
Geert van deer Veer maakt duidelijk wat er zo fascinerend en verslavend is aan het sneupen in geschiedenis

Toen en Nu
De drie ministerboerderijen – De Veenhoop en De Wilgen – in historisch perspectief gezet

Smallingerlandse wapens en vlaggen
In deze serie behandelt Jelle Cornelis Terluin het wapen en de vlag van Opeinde

Bijzonder boek
Boekenrubriek waarin een lezer vertelt waarom hij/zij een boek over geschiedenis bijzonder vindt.
In deze bijdrage staat Arend Toering stil bij de biografie van beeldhouwer Pier Pander.

Peter Karstkarel
ziet op De Veenhoop een aedicula én een 'herboren' sluis

Smallingerland in oude beelden
De presentatie van het boek Smallingerland in oude beelden op 26 mei 2014

Open Monumentendag 2014
Een foto-impressie van de Open Monumentendag op 13 september 2014


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland