M36 voorblad 700 thumbToen en Nu
Twee keer de karakteristieke kruising bij de kerk van Nijega – met 75 jaar verschil

Tine Talman
Een stuk van Jan K. van Til over de voorvechtster van het wijkwerk

Bijzonder boek
Boekenrubriek waarin een lezer vertelt waarom hij/zij een boek over geschiedenis bijzonder vindt.

Jaap van der Wal beschouwt deze keer het boek Gouden jaren van Annegreet van Bergen

Romrofte Smellingers
Een 'nieuwe' serie over roemrijke/beroemde/bekende mensen in/uit Smallingerland

Het Zegel van Smallingerland
Al in 1487 had Smallingerland een eigen zegel. Jelle Cornelis Terluin belicht de betekenis en achtergrond ervan.

In foarpriuwke fan Bylden út de skiednis fan Boarnburgum
Jochum Dijkstra geeft een voorproefje op het boek over 'zijn' Boornbergum

Peter Karstkarel
houdt een pleidooi voor het bijzondere van Servotel in Drachten

Vermaning bekent kleur
De Vermaning in Drachten in de steigers: Karin Veldman en Jaap van der Wal brengen u kleurrijk in beeld. Op de middenfoto van Jaap van der Wal staat het ingangsportaal van de Drachtster Vermaning.

Smallingerlandse wapens en vlaggen
In de serie van Jelle Cornelis Terluin over de Smallingerlandse wapens en vlaggen is deze keer De Tike aan de beurt

Fout met vergunning
De onverkwikkelijke gang van zaken rond een clandestien balkon wordt door Jaap van der Wal uit de doeken gedaan

Atletiek in het archief van Smelne's Erfskip
Chris Konings vond interessant materiaal over atletiek in het archief van Smelne's Erfskip

Terug in de tijd: De Jonge Trijntje (2)
In dit tweede deel over de verjongingskuur van De Jonge Trijntje ligt het verhaal in de vertrouwde handen van Dirk Huizinga

Verder o.a.: Stuk van het jaar 2014 en een nieuw bestuurslid


donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland