Links

Klik op het logo om naar de desbetreffende website te gaan.
Nationale websites

monumenten    Monumenten.nl is een initiatief van Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. Daarnaast werken we intensief samen met Monumentenwacht Nederland.
monumentenwacht   Met monumentenwacht blijf je de tand des tijds voor. Monumentenwacht: Inspecterenom verval te voorkomen. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Vrijwilligers

Niet alleen als donateur, maar ook als vrijwilliger kunt het Smelne's Erfskip ondersteunen. Dat kan op diverse terreinen en op verschillende manieren. Om een indruk te geven, noemen we hier een aantal mogelijkheden:

- Meewerken aan de organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendag.

- Meewerken aan de organisatie van de door Smelne's Erfskip belegde bijeenkomsten, zoals de thema-avonden en de middagen in Drachten (of soms elders).

- Wij beschikken over een omvangrijk archief, wat bovendien nog steeds groeiende is. Momenteel zijn we bezig om ons fotomateriaal te digitaliseren. Assistentie daarbij is erg welkom.

- Het uitgeven van ons magazine Smelne's Erfskip is (drie keer per jaar) een stevige klus. We zoeken versterking van de redactie. Hierbij ligt het accent op de organisatorische kant van de zaak. De volgende twee punten gaan over de inhoud van het blad.

- Voor artikelen in het blad moet vaak 'spitwerk' in de archieven worden gedaan. Ook hiervoor is versterking welkom.

- Hebt u bovendien ook nog een goede hand van schrijven om daar zelf een artikel van te maken: graag!

- Verder spelen er regelmatig projecten, waarvoor allerlei activiteiten gedaan moeten worden.

U bent dus van harte uitgenodigd mee te doen! Hebt u belangstelling, dan kunt u (telefonisch) contact opnemen met een van de bestuursleden of - het contactformulier invullen en versturen. Daarna nemen wij contact met u op. Alvast onze dank voor uw reactie!

Donateurs

Steun Smelne's Erfskip: wordt donateur

Om de waardering voor ons cultureel erfgoed op een goede manier te blijven benadrukken en vorm te geven is veel inzet van veel mensen nodig. Misschien is dat iets voor u. U kunt uw belangstelling onderstrepen door donateur (en vrijwilliger, zie onderaan dit artikel) te worden van Smelne's Erfskip voor minimaal € 12,50 per jaar. Hiervoor ontvangt u dan 3x per jaar ons magazine. Voor donateurs buiten de gemeenten Smallingerland en Opsterland geldt een minimum bijdrage van € 18,50. Het verschil komt door de verzendkosten van het magazine. (Binnen de genoemde gemeentes zorgt een grote groep vrijwilligers voor het bezorgen van het blad).

Klik hier om het aanmeldingsformulier uit te printen.
Na invulling en ondertekening graag scannen en mailen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of verzenden naar:

Smelne's Erfskip
Museumplein 2
9203 DD Drachten
U kunt u ons ook mailen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.): wij nemen dan contact met u op.

Smelne's Erfskip heeft de ANBI-status. U kunt dus uw donatie als gift meetellen bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting.
Hieronder volgt de informatie die vereist is in het kader van de ANBI-status.

Doelstelling
Het behartigen van de belangen van het cultuur-historisch erfgoed van de gemeente Smallingerland, alles in de ruimste zin des woords.

RSIN/fiscaal nummer
816178136

Beleidsplan
Het beleidsplan 2013-2017 vindt u hier.

Financiële verantwoording
Deze is te downloaden via deze link.

 

Bestuurders
Namen, functies en verdere gegevens staan onder de knop Contact/bestuur

Beloningsbeleid
Bestuurders en vrijwilligers krijgen niet betaald voor het werk dat zij voor de stichting verrichten. Uiteraard worden door hen ten behoeve van hun werkzaamheden gemaakte kosten vergoed.

Uitgeoefende activiteiten
Het beleidsplan (zie hierboven) biedt de nodige informatie.

Steun Smelne's Erfskip: wordt vrijwilliger

U kunt ook nog vrijwilliger worden. Er is werk genoeg om ons cultureel erfgoed te behouden en verder te ontwikkelen. En: vele handen maken licht werk. Onder de knop Vrijwilligers vindt u meer informatie.

Over ons

In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal!

Dat is ons motto, al sinds onze oprichting in 1991. Smelne's Erfskip zet zich in voor cultuurhistorische waarden in de gemeente Smallingerland. Natuurlijk gaat daarbij onze aandacht uit naar monumentale panden. Maar er is meer, zoals belangwekkende historische elementen in het landschap en straatpatronen of juist kleinere elementen als bruggen, sluisjes, grafzerken en bomen. Ook delen van het landschap in onze gemeente horen bij het cultureel erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan het wijkenstelsel bij Drachtstercompagnie of de Kraenlânnen onder De Veenhoop.

Bovendien kent het cultureel erfgoed nog de 'zachte' kant van het immateriële erfgoed. Dan gaat het om tradities, rituelen, ambachten, waarden, overgeleverde verhalen en andere culturele uitingen. Samengevat, de geestelijke erfenis van de generaties voor ons.

De – gelukkig – groeiende interesse in de cultuurhistorie van de eigen omgeving willen wij stimuleren en voeden door themabijeenkomsten en dia-presentaties, de Open Monumentendag, wandel- en fietsroutes, ons full color magazine Smelne's Erfskip en door ons uitgegeven boeken. Op deze website vindt u hierover meer informatie.

Landelijk neemt het aantal rijks- en gemeentelijke monumenten toe. In onze gemeente zet die tendens ook door: tientallen gemeentelijke monumenten zijn inmiddels aangewezen en momenteel loopt er een nieuwe ronde voor jongere gebouwen.

Smelne's Erfskip werkt hard aan die ontwikkeling mee. Niet door alles koste wat kost te willen bewaren voor het nageslacht. Onze inspanningen richten zich vooral ook op nieuwe ontwikkelingen in de gemeente. We vragen consequent aandacht voor de cultuurhistorische elementen ter plekke. Daarom overleggen we regelmatig met de gemeente en andere partijen om onze ideeën naar voren te brengen. Hoe kunnen we oud met nieuw verenigen? Hoe is beheer en onderhoud geregeld? Hoe passen nieuwbouwplannen in oude structuren? Het zijn vraagstukken waar Smelne's Erfskip zich mee bezig houdt: voor toen, nu en straks.

Wilt u meer weten over waar we voor staan? Lees dan onze beleidsnotitie.

Activiteiten

Natuurlijk willen we onze activiteiten zo veel mogelijk bij het publiek onder de aandacht brengen. Dat doen we onder meer met regelmatige themabijeenkomsten en dia-presentaties, de jaarlijkse Open Monumentendag, het uitgeven van wandel- en fietsroutes, van boeken van en van het magazine Smelne's Erfskip voor onze donateurs en relaties. Dit blad verschijnt drie keer per jaar. Onder Publicaties geeft de subknop Magazine u een korte beschrijving van alle tot nu toe verschenen nummers.

Steun ons werk: wordt donateur en/of vrijwilliger
Om de waardering voor ons cultureel erfgoed op een goede manier te blijven benadrukken en vorm te geven is veel inzet van veel mensen nodig. Misschien is dat iets voor u. U kunt uw belangstelling onderstrepen door donateur te worden - het aanmeldingsformulier vindt u hieronder en ook bij de knop Donateurs bovenaan de pagina. En: u kunt vrijwilliger worden. Meer informatie over activiteiten van vrijwilligers vindt u bij het item over Vrijwilligers.

donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland