Magazine 42 (februari 2017)

Inhoud Magazine nr. 42:VoorbladMagazine42 100

 • Voorkaft- theevisite met zilverpracht
 • Van de voorzitter en de redaktie
 • Toen en Nu- een impressie van de tichtsetten in het Peinder kanaal door Jaap van der Wal
Lees meer...

Magazine 41 (Oktober 2016)

VoorbladM41 100
Inhoud magazine 41 (oktober 2016):

 • Voorkaft – Hennie Zilverberg plaatst op 5 juli 2016 de Stroffelstien voor haar oma Hinderika.(Zie voor volledig artikel verderop)
 • Van de voorzitter en van de redactie
 • Toen&nu - Het bekende plekje met de linebeam in Boornbergum.
 • 25 jaar Smelne’s Erfskip. Het bestuur vroeg Fokke Wester om in een tweeluik terug te blikken. In dit nummer deel 2.
 • De Open Monumentendagen vormden het decor 0van de viering van 25 jaar Smelne’s Erfskip: een fotoverslag van Jaap van der Wal
Lees meer...

Magazine 40 (juni 2016)

Voorblad M40 100
Inhoud magazine 40 (juni 2016):

 • Voorkaft – De voordeur van wat vroeger een arbeiderswoning was, en nu een B&B. (Zie voor volledig artikel verderop)
 • Van de voorzitter en van de redactie
 • Toen&nu - Een (vooral eertijds) karakteristiek plekje in Rottevalle
 • 25 jaar Smelne’s Erfskip. Het bestuur vroeg Fokke Wester om in een tweeluik terug te blikken. In dit nummer deel 1.
Lees meer...

Magazine nr. 39 februari 2016

M39 Voorblad 100Magazine nr. 39.

In dit nummer:

 • Aandacht voor de gerestaureerde Grote Kerk in Drachten; o.a. op het voorkaft, op de middenpagina's, in een artikel over de restauratie van het interieur van de kerk en in de rubriek 'Toen&Nu'
 • Een voorwoord van de voorzitter en van de redactie
Lees meer...

Nummer 38 - Oktober 2015

M38 voorkaft 100In dit magazine o.a. de volgende artikelen:

Toen en Nu: Heel bijzonder: een oude foto van een rijksmonument tijdens de bouw
Stikvallei van Frank Westerman is voor Arend Toering een gouden boek

Lees meer...

Inhoudsopgave 2003 - 2015

Begin 2015 hebben we het inhoudsoverzicht van de 12 jaargangen 2003-(1e nummer van) 2015 van ons magazine gepubliceerd. Het betreft de nummers 1 tot en met 36. De donateurs van dat moment hebben het samen met nr 36 thuis bezorgd gekregen. Via onderstaande link kunt u het overzicht downloaden en desgewenst afdrukken.
Inhoudsoverzicht nrs 1-36

Bestellen oude magazines

Hieronder vindt u van de magazines nummer 14 tot nu een korte beschrijving van de inhoud. U kunt u oude magazines nabestellen. Oude nummers kosten € 2,-- per exemplaar. Bij verzending komen er verzend- en portokosten ad € 3,-- bij voor één exemplaar. Bij meerdere exemplaren zijn de verzendkosten relatief lager. Een en ander kan per bestelling worden afgesproken met penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0512 52 20 82.

Van de magazines zijn de nummers 1, 2, 24, 25 en 29 uitverkocht. Deze kunt u via deze links downloaden: M1 M2 M24 M25 M29

Nummer 37 - Mei 2015

M37 1 HR 100pxIn nummer 37 onder andere de volgende onderwerpen:

 • Het voorkaft en de pagina’s 5-18 zijn gewijd aan 70 jaar bevrijding.
 • De openingspagina van de Drachtster Courant van 17 april 1945
Lees meer...

Nummer 36 - Februari 2015

M36 voorblad 700 thumbToen en Nu
Twee keer de karakteristieke kruising bij de kerk van Nijega – met 75 jaar verschil

Tine Talman
Een stuk van Jan K. van Til over de voorvechtster van het wijkwerk

Lees meer...

Nummer 35 – Oktober 2014

nr35 thumbUreterpvallaat waar een kleine buurtschap groot in was
Sjoerd de Graaf over het Ureterpvallaat, waar hij geboren en getogen is. Verleden, heden en mooie verhalen, verduidelijkt met foto's. Ook voorpagina en centerfoto zijn gewijd aan Ureterpvallaat.

Lees meer...

Nummer 34 - Juni 2014

M34 1 470px thumbSmallingerlandse wapens en vlaggen
In de rubriek Smallingerlandse wapens en vlaggen neem Jelle Cornelis Terluijn ons deze keer mee naar Nijega. Op de boeiende wijze die we inmiddels van hem gewend zijn, geeft hij weer uitleg over de achtergronden van de heraldiek van vlag en wapen.

Lees meer...

Nummer 33 - Februari 2014

nr35 thumbToen & Nu
De rubriek wordt deze keer gevuld met het hoogtepunt van Smallingerland, de 42 meter hoge watertoren.

It Earmhûs oan de Bopperein
Oudere Drachtsters herinneren zich het gebouw aan de Zuidkade nog wel. Een plek waar al meer dan tweehonderd jaar welzijnswerk wordt verricht. Een tekst- en beeldverhaal waarin Roelof Hazelhoff een verdwenen vorm van maatschappelijke zorg in beeld brengt.

Lees meer...

Nummer 32 - Oktober 2013

M32 1 470px thumbToen & Nu
In deze rubriek aandacht voor de pastorie van de Hervormde kerk in Drachtstercompagnie.

Onder zo een dwingende magt van een viant
Deze twee eeuwen oude tekst geeft uiting aan het dienen onder en vechten voor Napoleon. Dit overkwam ook enige duizenden mannen uit Friesland. In dit artikel, geschreven door Rienk Bijma, worden de lotgevallen van één van hen, Jilles Jitzes de Boer - overgenomen uit zijn dagboek - beschreven.

Lees meer...

Nummer 31 - Juni 2013 (Skûtsjenûmer)

M31 1 470px thumbOpening Skûtsjejier 2013
Een tekstueel- en beeldverslag van de opening van het Skûtsjejier op 16 maart 2013 op de werf van Haiko van der Werff aan het Buitenstvallaat in Drachten. Voorts een overzicht van de activiteiten, die in het kader van dit Skûtsjejier worden georganiseerd.

Lees meer...

Nummer 30 - Februari 2013

nr30 thumbSkûtsjejier 2013
De activiteiten, rondom het skûtskjejier, die in de eerste helft van 2013 zullen plaatsvinden worden vermeld. Omdat dit geen volledig overzicht betreft wordt geadviseerd vooral de huis-aan-huis-bladen in de gaten te houden.

Lees meer...

Nummer 29 - Oktober 2012

nr29 thumbOver lading en vlag
'De oude Grieken wisten het al: panta rhei, alles stroomt, alles verandert. Het geldt ook voor Smelne's Erfskip. Met ons twintigjarig jubileum vorig jaar realiseerden we ons dat extra sterk. En het leidde tot het nadenken over de vraag of anno 2012 onze huisstijl en vooral het logo nog wel bij onze organisatie paste. Het antwoord was nee, eigenlijk niet.' Zo begint de toelichting die Jaap van der Wal namens het bestuur geeft op het nieuwe logo, de nieuwe huisstijl en de nieuwe vormgeving van blad en website.

Lees meer...

Nummer 28 - Juni 2012

nr28 thumbDe Tsjerkwei – een grensgeval (deel 2)
Het boerenleven in de noordwestelijke hoek van Smallingerland was niet eenvoudig, vooral niet in de Tweede Wereldoorlog. Bram Kloosterman laat ons zien dat het zware leven ook zijn positieve kanten had, maar dat er gelukkig daarna veel ten goede is veranderd.

Lees meer...

Nummer 27 - Februari 2012

nr27 thumbVan de ex-voorzitter
Op 1 januari 2012 heeft Hans van der Veen het voorzitterschap van het bestuur van Smelne’s Erfskip overgedragen aan dhr Tiny Derks.
Wel blijf hij als vrijwilliger bezig voor onze organisatie. Hij blijft zich bezig houden met het realiseren van het Historisch Informatie Punt en het verzamelen van informatie rond de onderwerpen Smallingerland tijdens de Tweede Wereldoorlog en Volkscultuur in Smallingerland.

Lees meer...

Nummer 26 - Oktober 2011

nr26 thumbVan de voorzitter
In z’n voorwoord voor nummer 26 van onze periodiek refereert Hans van der Veen aan het succes van de activiteiten op de Open Monumentendag in Drachten. Er werd stil gestaan bij het verleden, maar er werd ook uitgebreid aandacht geschonken aan de toekomst.

Lees meer...

Nummer 25 - Juni 2011

nr25 thumbHet Baptistenkerkje Bethel
In dit nummer de geschiedenis van de Baptistengemeente Bethel in Drachten van de hand van Erik Korthof. Deze geschiedenis begint als Sjoerd W. Veltman (1877-1952) en zijn vrouw in 1899 beginnen met hun evangelisatiearbeid. In 1921 bouwde Sjoerd Veltman het kerkje aan de Vogelzang, volgens overlevering van eerder gebruikt bouwmateriaal. Het kerkje aan de Vogelzang werd afgedankt toen op 14 oktober 1966 de kerk aan de Brouwerssingel in gebruik werd genomen. Met de sanering van het omliggende gebied en de aanleg van een vernieuwde Vogelzang volgde onverbiddelijk de sloop. Het enige wat restte was de gevelsteen met het opschrift “Bethel” (Huis Gods). Deze kreeg een plaats in het nieuwe kerkgebouw aan de Brouwerssingel.

Lees meer...

Nummer 24 - Februari 2011

nr24 thumbCees Rienks de Boer - Functionaliteit boven al
In dit nummer het 2de deel van het artikel over Cees Rienks de Boer van de hand van Loes de Vries. Hierin wordt ingegaan op de relatie tussen Cees Rienks de Boer en Theo van Doesburg. Hoe kwam een architect uit Drachten in contact met de internationaal bekende kunstenaar Theo van Doesburg? En wat waren hiervan de resultaten in de door de Boer ontworpen gebouwen? Het bekendste resultaat is natuurlijk “De Papagaaienbuurt” en de RLWS in de Torenstraat.

Lees meer...

Nummer 23 - Oktober 2010

nr23 thumbHanestemmen en andere onregelmatigheden
Na de uitleg in het vorige nummer (22) over de werking van het kiesstelsel in de achttiende eeuw gaat Sietze van der Meulen nu nader in op een aantal uitwassen die met dat systeem gepaard gingen.

Ook besteedt hij aandacht aan een bijzondere situatie op stemgebied zoals deze zich voordeed in het centrum van Drachten.

Lees meer...

Nummer 22 - Juni 2010

nr22 thumbDe kapel van Bertilla
In de komende jaren zal het dorpsbeeld op de hoek van de Burgemeester Wuiteweg en de Eikesingel in Drachten drastisch worden gewijzigd. Veel Drachtsters zullen zich herinneren hoe in de loop van de jaren zestig en daarna het verpleeghuis Bertilla op die locatie gestalte heeft gekregen. Ook toen al ging het om ingrijpende veranderingen. Een aantal boerderijen moest er voor worden afgebroken. Nu gaat onder meer de kapel verdwijnen. Ds G. Liebe en pastoor R.L. van der Wal vertellen over de geschiedenis van Bertilla en over de grote betekenis van de kapel met zijn fraaie glas-in-lood ramen.

Lees meer...

Nummer 21 - Maart 2010

nr21 thumbEen nieuwe lente en een nieuw gezicht...
Toegegeven, het parafraseren van de beroemde openingsregel van het gedicht Mei van Herman Gorter is vast niet origineel, maar het klopt wel! Want deze editie van ons magazine komt net even voor het begin van de lente uit én vertoont een nieuw gezicht. In moderne termen: Smelnes erf­skip heeft een restyling ondergaan. Zo begint Jaap van der Wal zijn toelichting op het waarom en hoe van de veranderingen – nu in kleur, met een andere opmaak – van het magazine.

Lees meer...

Nummer 20 - December 2009

nr20 thumbWillem van Blom, notaris te Drachten en zijn dochter Maria Johanna
In zijn dagboek schrijft Wietze Brandsma, koffiehandelaar te Drachten, het volgende: ‘Notaris van Blom verraste de mensen met het berigt dat hij nog denkt te trouwen.’ Geert van der Veer weet te vertellen hoe dat afliep.

Lees meer...

Nummer 19 - Oktober 2009

nr19 thumbJan Gelinde van Blom, notaris, bestuurder en historicus te Drachten
Het is, volgens de redactie, niet zonder reden dat de bekende 19e eeuwse Drachtster notaris Jan Gelinde van Blom de artikelenserie opent. Een aantal unieke foto’s uit het midden van de 19e eeuw larderen het boeiende levensverhaal - verteld door Geert van der Veer - van deze veelzijdige persoon die veel voor Smallingerland betekend heeft.

Lees meer...

Nummer 18 - April 2009

nr18 thumbDokter Siebinga staat dit jaar volop in de schijnwerpers. Een activiteitenoverzicht vindt u op pag. 13 van dit nummer en in drie artikelen is hijzelf en zijn belangwekkend werk voor de archeologie beschreven.

Dokter Siebinga sa’t wy him meimakke hawwe
Dit ferhaal fan Harmen Kielstra giet oer dokter Siebinga, sa’t trije generaasjes Kielstra fan de Leijensloane him meimakken as húsdokter en oer it húsgesin Siebinga en harren sosjale kontakten mids it Peinder folkje yn de jierren 1925-1969.

Lees meer...

Nummer 17 - December 2008

nr17 thumbOver de eigendom der vaarten, verlaten en bruggen van Dragten
Nu binnenkort de Drachtster vaart gedeeltelijk opnieuw uitgegraven gaat worden, lijkt het een goed moment eens stil te staan bij de eigendomsverhoudingen van deze waterweg. Want zoals het anno 2008 in elkaar steekt, is het een heel ander verhaal dan het in vroegere tijden was. Dat verhaal vertelt Sietze van der Meulen.

Lees meer...

Nummer 16 - Oktober 2008

nr16 thumbDe laatste bewoner van Great Haersmastate te Oudega
Op 21 mei 1790 wordt Hector Livius Haersma van Vierssen te Leeuwarden geboren als zoon van mr. Martinus van Vierssen en Johanna Maria van Haersma. Zijn moeder is een dochter van Hector Livius van Haersma, grietman van Smallingerland, en Catharina van Scheltinga, wonende op Great Haersma-state te Oudega. Hoe het verder gaat in het leven van deze laatste bewoner van de state vertelt Geert van der Veer.

Lees meer...

Nummer 15 - April 2008

nr15 thumbDe laatste bewoner van Great Haersmastate te Oudega
Op 21 mei 1790 wordt Hector Livius Haersma van Vierssen te Leeuwarden geboren als zoon van mr. Martinus van Vierssen en Johanna Maria van Haersma. Zijn moeder is een dochter van Hector Livius van Haersma, grietman van Smallingerland, en Catharina van Scheltinga, wonende op Great Haersma-state te Oudega. Hoe het verder gaat in het leven van deze laatste bewoner van de state vertelt Geert van der Veer.

Lees meer...

Nummer 14 - December 2007

nr14 thumbFerhaal fan in lânferhuzer
'Geachte kameraadje ik dacht U eenst te schrijven daar wij nu al twee maanden weg zijn; het bevalt ons hier goed in Amerika en ik wou wel dat U hier ook eens overkwaamt. Het is hier veel beter zowel van eten en drinken als voor al het andere. Men verdient hier ook veel meer'.

Lees meer...

donateur

Monumenten

Facebook

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button