Nummer 24 - Februari 2011

nr24 thumbCees Rienks de Boer - Functionaliteit boven al
In dit nummer het 2de deel van het artikel over Cees Rienks de Boer van de hand van Loes de Vries. Hierin wordt ingegaan op de relatie tussen Cees Rienks de Boer en Theo van Doesburg. Hoe kwam een architect uit Drachten in contact met de internationaal bekende kunstenaar Theo van Doesburg? En wat waren hiervan de resultaten in de door de Boer ontworpen gebouwen? Het bekendste resultaat is natuurlijk “De Papagaaienbuurt” en de RLWS in de Torenstraat.

Lees meer...

Nummer 23 - Oktober 2010

nr23 thumbHanestemmen en andere onregelmatigheden
Na de uitleg in het vorige nummer (22) over de werking van het kiesstelsel in de achttiende eeuw gaat Sietze van der Meulen nu nader in op een aantal uitwassen die met dat systeem gepaard gingen.

Ook besteedt hij aandacht aan een bijzondere situatie op stemgebied zoals deze zich voordeed in het centrum van Drachten.

Lees meer...

Nummer 22 - Juni 2010

nr22 thumbDe kapel van Bertilla
In de komende jaren zal het dorpsbeeld op de hoek van de Burgemeester Wuiteweg en de Eikesingel in Drachten drastisch worden gewijzigd. Veel Drachtsters zullen zich herinneren hoe in de loop van de jaren zestig en daarna het verpleeghuis Bertilla op die locatie gestalte heeft gekregen. Ook toen al ging het om ingrijpende veranderingen. Een aantal boerderijen moest er voor worden afgebroken. Nu gaat onder meer de kapel verdwijnen. Ds G. Liebe en pastoor R.L. van der Wal vertellen over de geschiedenis van Bertilla en over de grote betekenis van de kapel met zijn fraaie glas-in-lood ramen.

Lees meer...

Nummer 21 - Maart 2010

nr21 thumbEen nieuwe lente en een nieuw gezicht...
Toegegeven, het parafraseren van de beroemde openingsregel van het gedicht Mei van Herman Gorter is vast niet origineel, maar het klopt wel! Want deze editie van ons magazine komt net even voor het begin van de lente uit én vertoont een nieuw gezicht. In moderne termen: Smelnes erf­skip heeft een restyling ondergaan. Zo begint Jaap van der Wal zijn toelichting op het waarom en hoe van de veranderingen – nu in kleur, met een andere opmaak – van het magazine.

Lees meer...

Nummer 20 - December 2009

nr20 thumbWillem van Blom, notaris te Drachten en zijn dochter Maria Johanna
In zijn dagboek schrijft Wietze Brandsma, koffiehandelaar te Drachten, het volgende: ‘Notaris van Blom verraste de mensen met het berigt dat hij nog denkt te trouwen.’ Geert van der Veer weet te vertellen hoe dat afliep.

Lees meer...

Nummer 19 - Oktober 2009

nr19 thumbJan Gelinde van Blom, notaris, bestuurder en historicus te Drachten
Het is, volgens de redactie, niet zonder reden dat de bekende 19e eeuwse Drachtster notaris Jan Gelinde van Blom de artikelenserie opent. Een aantal unieke foto’s uit het midden van de 19e eeuw larderen het boeiende levensverhaal - verteld door Geert van der Veer - van deze veelzijdige persoon die veel voor Smallingerland betekend heeft.

Lees meer...

Nummer 18 - April 2009

nr18 thumbDokter Siebinga staat dit jaar volop in de schijnwerpers. Een activiteitenoverzicht vindt u op pag. 13 van dit nummer en in drie artikelen is hijzelf en zijn belangwekkend werk voor de archeologie beschreven.

Dokter Siebinga sa’t wy him meimakke hawwe
Dit ferhaal fan Harmen Kielstra giet oer dokter Siebinga, sa’t trije generaasjes Kielstra fan de Leijensloane him meimakken as húsdokter en oer it húsgesin Siebinga en harren sosjale kontakten mids it Peinder folkje yn de jierren 1925-1969.

Lees meer...

Nummer 17 - December 2008

nr17 thumbOver de eigendom der vaarten, verlaten en bruggen van Dragten
Nu binnenkort de Drachtster vaart gedeeltelijk opnieuw uitgegraven gaat worden, lijkt het een goed moment eens stil te staan bij de eigendomsverhoudingen van deze waterweg. Want zoals het anno 2008 in elkaar steekt, is het een heel ander verhaal dan het in vroegere tijden was. Dat verhaal vertelt Sietze van der Meulen.

Lees meer...

Nummer 16 - Oktober 2008

nr16 thumbDe laatste bewoner van Great Haersmastate te Oudega
Op 21 mei 1790 wordt Hector Livius Haersma van Vierssen te Leeuwarden geboren als zoon van mr. Martinus van Vierssen en Johanna Maria van Haersma. Zijn moeder is een dochter van Hector Livius van Haersma, grietman van Smallingerland, en Catharina van Scheltinga, wonende op Great Haersma-state te Oudega. Hoe het verder gaat in het leven van deze laatste bewoner van de state vertelt Geert van der Veer.

Lees meer...

Nummer 15 - April 2008

nr15 thumbDe laatste bewoner van Great Haersmastate te Oudega
Op 21 mei 1790 wordt Hector Livius Haersma van Vierssen te Leeuwarden geboren als zoon van mr. Martinus van Vierssen en Johanna Maria van Haersma. Zijn moeder is een dochter van Hector Livius van Haersma, grietman van Smallingerland, en Catharina van Scheltinga, wonende op Great Haersma-state te Oudega. Hoe het verder gaat in het leven van deze laatste bewoner van de state vertelt Geert van der Veer.

Lees meer...

Nummer 14 - December 2007

nr14 thumbFerhaal fan in lânferhuzer
'Geachte kameraadje ik dacht U eenst te schrijven daar wij nu al twee maanden weg zijn; het bevalt ons hier goed in Amerika en ik wou wel dat U hier ook eens overkwaamt. Het is hier veel beter zowel van eten en drinken als voor al het andere. Men verdient hier ook veel meer'.

Lees meer...

donateur

Monumenten

Facebook

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button