Drachten Moleneind Noordzijde 14

sf 1070 DR SmelnehûsHet bestuur van de grietenij Smallingerland zetelde eeuwenlang in Oudega. In de Franse tijd was de grietenij opgesplitst in een aantal mairies, waarvan eentje werd bestuurd vanuit Opeinde.

Lees meer...

Drachten Moleneind Zuidzijde 81

sf 1076 DR Schuil JWA2134Ondanks de beperkte budgetten en het grote tekort aan bouwmaterialen werd er vlak na de Tweede Wereldoorlog in Nederland gebouwd met een grote variatie in de vormgeving en materiaaltoepassing, naast een zorgvuldige detaillering.

Lees meer...

Drachten Museumplein 2

sf 1079 DR Museum JWA5960In de jaren dertig van de vorige eeuw zette de Rooms-Katholieke kerk de aanval in op de onkerkelijkheid in de Friese Wouden.

Lees meer...

Drachten Noorderbuurt 10 en 12

sf 1080 DR Noorderbrt 10 12 JWA0029B.K. de Boer liet in 1959 dit winkelpand met bovenwoning uit het begin van de twintigste eeuw grondig verbouwen, naar een ontwerp van Architectenbureau Van Manen en Zwart.

Lees meer...

Drachten Noorderbuurt 93

sf 1082 DR Noordrb 93 JWA 4444Cees Rienks de Boer ontwierp in 1933 dit woonhuis met kantoor voor Douwe Jan de Vries, eigenaar van een administratiekantoor, deurwaarder, makelaar/taxateur, rentmeester en kassier voor de Boerenleenbank van Nijega-Opeinde.

Lees meer...

Drachten Noorderdwarsvaart 123

sf 1084 DR Noorderdw 123 JWA 4430Meerdere grote verbouwingen en diverse restauraties gedurende de negentiende eeuw resulteerden in 1900 in de boerderij van het kop-romptype met dwarshuis en zijlangsdeel, die er na ruim honderd jaar nog steeds staat.

Lees meer...

Drachten Noorderhogeweg

Sf 1087 DR Watertoren JWA9754De watertoren aan de Noorderhogeweg is ontworpen door de Leeuwarder architect en rijksbouwmeester J.J.M. (Jo) Vegter (1906-1982).

Lees meer...

Drachten Noordkade 47c

sf 1088 DR Poortje JWA2880Een bijzonder element in de vrijwel aaneengesloten bebouwing van de Noordkade is dit poortje, mogelijk uit de achttiende eeuw.

Lees meer...

Drachten Noordkade 52

sf 1089 DR Noordkade 52JWA 4308Johannes Hendriks van der Meulen (1840-1924) liet in 1869 dit herenhuis bouwen. Van der Meulen was kalkfabrikant en handelaar in agrarische producten en zou later jarenlang lid zijn van de Friese Staten, als landbouwdeskundige.

Lees meer...

Drachten Oliemolenstraat 2

Sf 1090 DR Dunlop JWA9093De directie van de N.V. Nederlandse Balata Industrie gaf vlak na de Tweede Wereldoorlog het Leeuwarder ArchitectenBureau Nieuwland & Van de Vegte opdracht om op de hoek van de Oliemolenstraat en het Moleneind een nieuw, representatief kantoorpand te bouwen.

Lees meer...

Drachten Omloop 46

sf 1093 DR Omloop 46 JWA9085

Architect A. Ensdorf uit Roden ontwierp deze woning bij het bedrijfspand van Wijnalda's Handelsvereniging N.V. aan de Omloop. Hij koos voor een transparante e op het zuiden georiënteerde voorgevel en een in donkere baksteen opgetrokken schoorsteen, die sterk contrasteert met de witte zijgevel.

Lees meer...

Drachten Pier Panderstraat 1

sf 1097 DR RK JWA2361De Rooms-Katholieke aan de Pier Panderstraat is een voorbeeld van een moderne inloopkerk, zoals die door de overheid na de Tweede Wereldoorlog werd gepropageerd

Lees meer...

Drachten Pier Panderstraat 10

Sf 1098 DR Pier P 10 JWA9105Het woonhuis op de hoek van de Pier Panderstraat en de J.M. Houwenstraat is in 1953-'54 gebouwd voor J.G. Sietzema, naar een ontwerp van het Leeuwarder architectenbureau Meek.

Lees meer...

Drachten Pier Panderstraat 34

sf 1099 DR Pier Panderstr 34 JWA9946Het huis is samengesteld uit een hoofdvolume met de woonvertrekken en een garage. De delen zijn met elkaar verbonden door een tussenlid, waarin de hoofdentree is opgenomen.

Lees meer...

Drachten Stationsweg 118

sf 1106 DR ULO JWA 4319

De Vereniging voor Christelijk Lager Onderwijs voor Dragten en Omstreken liet in 1922 deze school bouwen voor het geven van Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO).

Lees meer...

Drachten Stationsweg 144b

sf 1107 DR Noorderbegraafpl JWA0020Op de Noorderbegraafplaats stond rond 1300 het kerkje van Noorder-Dragten. Het werd in 1743 afgebroken, toen aan de Drachtstervaart tussen de beide dorpen in een nieuwe Grote Kerk werd gebouwd.

Lees meer...

Drachten Stationsweg 19

sf 1101 DR Vml Pastorie JWA 4450In 1871 werd dit herenhuis gebouwd als pastorie naast de Noorderkerk, ter vervanging van de boerderij die sinds 1844 als zodanig dienst had gedaan.

Lees meer...

Drachten Stationsweg 49

sf 1102a DR Vellinga JWA 4431Apotheker G.A. de Raadt gaf in 1909 opdracht tot de bouw van dit herenhuis, waarin ook de apothekersruimten werden ondergebracht. De plaatselijke timmerman-aannemer H. Hendriks ontwierp en bouwde een bouwlaag, met daarachter een vrijstaand koetshuis met paardenstal.

Lees meer...

Drachten Torenstraat 14

sf 1111 DR RKweekSch JWA0036Onlangs heeft B&W van de Gemeente Smallingerland het gebouw van de voormalige Rijkskweekschool aan de Torenstraat 14 in Drachten aangewezen als gemeentelijk monument. Het verzoek daartoe is enkele jaren gelden door Smelne’s Erfskip gedaan. Een belangrijk argument hiervoor was dat het gebouw, samen met de Rijkslandbouwwinterschool (rijksmonument) en het verenigingsgebouw Pro Rege (gemeentelijk monument), een belangrijk en zeer herkenbaar onderdeel vormt van de bebouwing aan de Torenstraat.

Lees meer...

Drachten Torenstraat 18

sf 1113 DR Fellowship JWA 4314Dit gebouw is al sinds 1953 in gebruik als kerkzaal, maar het is in 1924 naar een ontwerp van architect Tj. Van der Kooi gebouwd als verenigingsgebouw met conciërgewoning voor de Christelijke Belangenvereniging Pro Rege.

Lees meer...

Drachten Torenstraat 23

sf 1114 DR Zonnehoek JWA9874Architect Cees Rienks de Boer ontwierp deze woning met huisartsenpraktijk in 1928 in opdracht van huisarts B. Wartena. De dokterswoning past binnen het oeuvre van De Boer, die ook hier de karakteristieke stijl van de Interbellumarchitectuur toepaste.

Lees meer...

Drachten Torenstraat 4

sf 1110 DR Excelsior JWA0043De Verbruikscoöperatie Excelsior liet in 1926 op de hoek van de Eerste Parallelstraat en de Oosterstraat een nieuwe winkel met bakkerij bouwen. Architect D. Meintema uit Leeuwarden maakte het ontwerp in de typische Interbellumstijl.

Lees meer...

Drachten Torenstraat 43

sf 1117 DR Torenstr 43 JWA9867Architect G.M. van Manen ontwierp in 1932 in opdracht van M. Kuipers dit woonhuis voor de hoek van de Torenstraat en de Vogelzang.

Lees meer...

Drachten Treslingstraat 10

sf 1118 DR Treslingstr 10 JWA9951Op de hoek van de Treslingstraat en de Pier Panderstraat verrees in 1950 een landhuis met de allure van een woning in een Gooise villawijk. Het in opdracht van A. Kok gebouwde pand was ontworpen door Bosma's Architectenbureau uit Drachten.

Lees meer...

Drachten Tussendiepen 6

sf 1119 DR Tussendiepen 6 JWA9082Er werken nu kunstenaars in de kantoorruimten en een historisch autobusmuseum vindt onderdak in de grote hallen, maar het complex werd in 1960 gebouwd voor Machinefabriek N.V. Sluis.

Lees meer...

Drachten Ureterpvallaat 1

sf 1121 DR UV1 JWA9892Dit woonhuis met grutterij werd rond 1840 nieuw gebouwd, nadat het bestaande pand door brand was verwoest. Het is gebouwd in de neoclassicistische stijl die gangbaar was in de eerste helft van de negentiende eeuw.

Lees meer...

Drachten Ureterpvallaat 3

sf 1122 DR UV3 JWA 4285De rond 1875 gebouwde boerderij is van het in de regio minder gangbare kop-romp-type met langsdeel. Het woonhuis heeft de stilistische kenmerken van de woonhuisarchitectuur voor welgestelden en staat min of meer los van het bedrijfsgedeelte linksachter, dat ook jonger is.

Lees meer...

Drachten Zuiderbuurt 28

sf 1126 DR DZ consistorie JWA 5116De bij de Doopsgezinde Kerk horende consistorie en kosterskamer zijn in 1928 verbouwd tot kerkenraadskamer en vergaderruimte. Het ontwerp daarvoor werd gemaakt door kerklid architect Cees Rienks de Boer.

Lees meer...

Drachten Zuidkade 18

sf 1130 DR Pietje Bel JWA2170Dit is een van de weinige overgebleven schipperswoningen langs de Kaden en de voorgevel is voor het grootste deel in oorspronkelijke staat bewaard gebleven.

Lees meer...

Drachten Zuidkade 29

sf 1131 DR Zuidkade 29 JWA2184Jan Sierts Zoovele kwam na zijn huwelijk met Trijntje Pieters van der Werff in dit huis wonen. Toen de slager/kuiper in 1859 stierf werd zijn zoon Pieter Jans eigenaar. Hij liet zowel woonhuis als de daarachter staande tabaksfabriek verbouwen.

Lees meer...

Drachten Zuidkade 30

sf 1132 DR Zuidkade 30 JWA2187Dit woonhuis kreeg in 1919 zijn karakteristieke voorgevel, naar een ontwerp van architect Cees Rienks de Boer, maar het dateert al uit de eerste helft van de negentiende eeuw. In 1839 woonde hier touwslager Wiebe Geerts Veenstra, later was notaris Karst Jans van der Veen eigenaar.

Lees meer...

Drachten Zuidkade 35

sf 1133 DR Zuidkade 35 JWA2189Drie geslachten Zoovele bewoonden dit herenhuis, dat in 1890 waarschijnlijk in opdracht van beurtschipper Uilke Oenes de Jong is gebouwd. Jan Andries Zoovele, tabaksfabrikant, kruidenier en handelaar in spek liet als tweede eigenaar enkele verbouwingen uitvoeren.

Lees meer...

Drachtstercompagnie Folgerster Loane 50

sf 1136 DC Pas Ver JWA9989De geschiedenis van boerderij Pasver gaat terug tot omstreeks 1820. Toen dreef Jan Jans van der Heide hier een herberg, waarin het volgens overlevering soms nogal ruig aan toe ging. Jetze Wiebes van der Vlugt, de elfde eigenaar in successie, gaf in 1907 opdracht tot herbouw van de herberg. In een acte van 1918 wordt Pasver nog steeds herberg genoemd, maar wel is dan al sprake van een schuur.

Lees meer...

Drachtstercompagnie Folgerster Loane 70, 72, 74 en 76

sf 1137a DC Jezus Kerk JWA9809In de buurtschap Luchtenveld aan de Folgersterloane vormen de kerk, pastorie, begraafpaats en twee woningen sinds 1928 een bijzonder geheel. Opdrachtgever voor de bouw was Berend Overdijk, die hier een plek vond om gehoor te geven aan zijn levenslange roeping om te evangeliseren.

Lees meer...

Drachtstercompagnie Tjerkebuorren 37

sf 1140 DC Pastorie JWA9986De Commissie van Beheer en Uitvoering voor de Stichting der Hervormde Gemeente van Dragtster Compagnie liet rond 1869 deze pastorie bouwen, met consistorie. Het sobere en traditionele herenhuis is gebouwd in een stijl die verwant is aan het Neo-Classicisme. Bij een verbouwing in 1912 kreeg het huis zijn tweede bouwlaag. Het is, op deze markante plaats aan de bocht in de weg, een beeldbepalend onderdeel van de historische dorpsbebouwing.

Goëngahuizen Peansterdyk 18

sf 1143 GH Boerderij HH JWA2375It Heechhiem is in 1869 gebouwd. De eerste steen werd gelegd door Sipke Johannes de Boer, wiens nazaten nog minstens een eeuw op het bedrijf hebben gewoond en gewerkt.

Lees meer...

Houtigehage Ds Visscherwei 71

sf 1149 DC Jeruel JWA9797Als de arme heidebewoners niet naar de kerk willen komen, moet de kerk maar naar de heide worden gebracht. Onder dat motto begon dominee J.A. Visscher in het begin van de twintigste eeuw zijn evangelisatiewerk in Houtigehage.

Lees meer...

Nijega Hearrewei 3

sf 1159 NG Tolhuisje 2008De Commissie van Beheer over de Kunstweg Bergum – Heerenveen gaf in 1908 opdracht voor de bouw van deze tolgaarderswoning voor Simen Veenstra. Het huis werd gebouwd door O.M.B. Bakker uit Kortezwaag, die het ook had ontworpen. De laatste tol werd geïnd op 28 april 1928 en de Commissie van Beheer werd in 1941 opgeheven, toen het onderhoud van de weg overging naar Rijk en gemeenten.

Lees meer...

Nijega Kommisjewei 10

sf 1162 NG Pastorie JWA5209Nadat rond 1900 de Hervormde gemeenten van Oudega en Nijega zelfstandig verder gingen, liet de kerkvoogdij in Nijega een nieuwe pastorie bouwen aan wat toen nog de Kunstweg heette.

Lees meer...

Nijega Kommisjewei 13

sf 1163 NG Kommwei 13 JWA2246Het duurde even voordat de woningbouw weer op gang kwam na de Tweede Wereldoorlog. Terwijl het ontbrak aan geld, bouwmaterialen en arbeidskrachten nam de vraag naar woonruimte na de bevrijding explosief toe door de vele (uitgestelde) huwelijken en de terugkeer van duizenden Nederlanders uit Nederlands-Indië.

Lees meer...

Nijega Kommisjewei 2

sf 1161 NG Kostersw JWA5217Nadat in 1893 de kerk grondig was verbouwd besloot de kerkvoogdij eerdere plannen voor een kosterswoning met consistorie ook maar weer eens op tafel te leggen.

Lees meer...

Nijega Kommisjewei 41

sf 1164 NG Kommisjewei 41Op 28 februari 1910 kreeg Mient J. de Jong vergunning voor het bouwen van een woonhuis met winkel en smederij. Het huis werd ontworpen door E. van der Meulen uit Opeinde en gebouwd door R.D. Beek uit Nijega. Al vier jaar later werd het smederijgedeelte aan de oostzijde uitgebreid met een berging.

Lees meer...

Opeinde Kommisjewei 161

sf 1169 OP Komm 161 JWA5202De karakteristieke boerderij van het kopromptype is in 1875 gebouwd, zoals de datumankers in de voorgevel aangeven. Het stookhok is van 1920.

Lees meer...

Opeinde Kommisjewei 163

sf 1170 OP Komm 163 JWA5203De stelpboerderij is in 1914 in een voor die tijd karakteristieke overgangsstijl gebouwd in opdracht van Sj. H. Hoekstra. De boerderij is linksachter verbonden met een schuur voor hooiopslag en stalling, die in 1939 is vergroot.

Lees meer...

Opeinde Kommisjewei 168

sf 1171 OP Komm 168 JWA 480pxHereboer F.S. van der Burg gaf in 1866 opdracht voor het bouwen van deze koprompboerderij, die nog grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard is gebleven.

Lees meer...

Opeinde Nijtap 38

sf 1175 OP Nijtap 38 JWA 3999De eerste boer op deze koprompboerderij was Libbe Hedzers van Kammen, wiens vader Hedzer waarschijnlijk de opdracht tot de bouw gaf.

Lees meer...

Oudega bij Wolwarren

sf 1190 OG Molen Wolwarren JWA 4410Molens hebben een belangrijke rol gespeeld in het waterrijke westelijke deel van de gemeente Smallingerland. In de Jan Durksz Polder stonden in de negentiende eeuw vooral tjaskers, kleine molens met vier wieken. Nadeel was dat ze met de hand op de wind moesten worden gezet. Toen dan ook in 1910 de Amerikaanse windmotor op de markt kwam, werden langzamerhand alle tjaskers vervangen. Tegenwoordig staan in deze omgeving nog vijf windmotoren, waarvan er twee nog in bedrijf zijn. Deze windmotor is rond 1915 geplaatst en bestaat in zijn geheel uit metalen onderdelen. Op tweederde bevindt zich het bordes, dat bereikbaar is via een ladder. De windroos met achttien bladen staat verticaal en draait een as rond die in verbinding staat met een bemalingsinstallatie in de gesloten onderbouw. De molen is niet meer in gebruik, vanwege de gewijzigde functie van het gebied.

Oudega bij Wolwarren 3

sf 1189 OG Zomerhuis JWA480pxAannemer Louis Pool uit Wassenaar kocht in 1946 een perceel aan de Wolwarren om er een zomerhuis te kunnen bouwen. Het zomerhuis is oorspronkelijk als woonboot gebouwd op een grote betonnen bak. Dat leidde tot een discusie met de gemeente, in verband met de ligplaatsenvergunning.

Lees meer...

donateur

Monumenten

Facebook

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button