Ie-Sicht

Wie de Grietman kent, kent ook Ie-Sicht. Lang voor de Grietman voer, al in 1932, verrees het eerste Ie-Sicht. In de ruim tachtig jaren daarna gebeurde er heel veel met het roemruchte etablissement. Wat er in de loop der jaren met en aan het pand is gebeurd en veranderd wordt in onderstaande fotoreeks getoond.

01

Lees meer...

Gemeentehuis

Het bestuur van de gemeente (voorheen grietenij) Smallingerland was vanaf 1831 tot heden op verschillende locaties gehuisvest. Hieronder in chronologische volgorde foto's van de betreffende gebouwen.

01

Lees meer...

donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland