Ministers boerderijen

In 1924 werd de NV Ontginningsmaatschappij De Drie Provinciën opgericht. In de woorden van het weekblad Fen Fryske Groun ‘om waardelooze moerasgrond te veranderen in goede weiden’ (14 mei 1937). De maatschappij was erg actief en had in 1937 al 49 boerderijen gerealiseerd. Hiervan staan er drie in de Groote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland, aan de Drachtster Heawei. Alle drie dragen de naam van een minister die te maken had met deze projecten, die goeddeels in het kader van de werkverschaffing tot uitvoering kwamen.Hoeve Kan FFG 48a 1928 06 29 pag220 kopiëren 490

Lees meer...

De Nijegaasterhoek in Nijega

Er zit 75 jaar tussen deze twee foto's van de Nijegaasterhoek. Bij de oudste schreef Fen Fryske Groun op 1 september 1939: 'De levensgevaarlijke bocht bij Nijegasterhoek. Waar moet de oude heer op zijn driewieler zich bergen, als plotseling de stoomtram om den hoek verschijnt?'.

d

Lees meer...

donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland