Het Drachtster Skûtsje

Het Drachtster Skûtsje (De Twee Gebroeders) is gebouwd en te water gelaten in 1912 en begin 1913 officieel in gebruik genomen (gemeten). Het schip is gebouwd in Drachten op de werf De Piip van Bouke Berends Roorda in opdracht van Tjalling Tjibbes van der Veen. De eerste foto hieronder dateert uit 1944 en is genomen in het toenmalige Eernewoude.

01

Lees meer...

De Piip

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de aanleg van een brug in de Zuiderhogeweg over de nieuwe Drachtstervaart. Het college van B&W heeft inmiddels besloten dat deze nieuwe brug de naam "De Piip" zal krijgen.
Vroeger lagen op ongeveer dezelfde plek bruggen (in een aantal uitvoeringen) met die naam en ook de nabijgelegen scheepswerf van de gebroeders Roorda heette 'De Piip'. In de onderstaand collage treft u foto's van de voormalige bruggen en de huidige en toekomstige situatie aan.

Lees meer...

donateur

Monumenten

Beeldbank Smallingerland