Vorig artikel Volgend artikel

Aanbieding eerste exemplaar boek Jan Planting

Vrijdag 19 januari is het eerste exemplaar van het boek Jan Planting, schilder, hoe zijn wereld veranderde/Hoe’t syn wrâld feroare aangeboden aan Maria le Roy, wethouder van de gemeente Smallingerland door Hilbrand Breuker, voorzitter van Smelne’s Erfskip en Wybren Jorritsma, directeur van Museum Dr8888.
Het boek, geschreven zowel in het Nederlands als in het Fries, bevat de geïllustreerde levensbeschrijving van de kunstschilder en afbeeldingen van veertig van zijn topografische werken. Met daarnaast foto’s gemaakt vanaf dezelfde locatie waar Planting zijn schetsboekje opensloeg of zijn schildersezel neerzette.
Dat de twee heren het boek aan de wethouder hebben aanboden staat symbool voor de samenwerking tussen beide organisaties. Het door Smelne’s Erfskip uitgegeven boek is een resultaat van deze samenwerking. Financiële bijdragen van de Gemeente Smallingerland, de Provinsje Fryslân en de P.W. Janssens Friesche Stichting maakten de uitgave van het boek mede mogelijk.
Smelne’s Erfskip heeft ook een wandelroute samengesteld, die voert langs vierentwintig plekken in het centrum van Drachten die door Jan Planting zijn getekend of geschilderd. Het boek en de wandelroute zijn verkrijgbaar in Museum Dr8888 voor respectievelijk € 15,00 en € 3,50.
Donateurs van Smelne’s Erfskip krijgen een van het boek exemplaar aangeboden.
De door Hendrik Jan Hoeber gemaakte foto is genomen voor de wand in het museum met ca. 70 werken van Jan Planting die door particulieren voor de expositie zijn ingebracht. Afgelopen donderdag zijn opnieuw ca. 70 werken ingebracht, die vanaf deze week de wand zullen vullen. Een bewijs dat het werk van Jan Planting nog altijd wordt gewaardeerd.

Aanbieding eerste exemplaar boek Jan Planting
 
Button