Vorig artikel Volgend artikel

Presentaties Douwe de Graaf online

De video is in twee thema’s, oud Drachten en de Noorderdwarsvaart, gesplitst.

De video over oud Drachten is in drie delen. In deze video’s wordt aan de hand van beschrijvingen van een aantal belangwekkende inwoners een beeld geschetst van het Drachten van weleer. Een groot aantal zaken komen voorbij bijv.: het uitgaansleven met dansen in Vreewijk, het VVV-gebouw en Bolier, het café van Omke Haaije, de troubadours uit de crisisjaren met een video van onze Jan de Roos, de oorlog en de naweeën ervan, politie en misdaad, de scheldnamen néé erenamen van destijds, de tram, de Hounesteeg met Melle, Joeke en Ymkje, de Zuider- en Noorderforten, de arkjes, industrie, winkeliers. Maar ook bijzondere mensen zoals Fokke Luut, Peije en Zweitze de Wit van de dwinger komen voorbij.

De video over de Noorderdwarsvaart bestaat uit twee delen en is in het Fries ingesproken.

Deel I behandelt het ontstaan en zijn geschiedenis van 350 jaar bestaan en hoe zijn de ware Dwarsvaartstersvan destijds met hun bekende zelfredzaamheid ontstaan.

Het tweede deel heeft als titel: ‘Foarby de Hege Brege’. School III, ONB en de verenigingen zoals de Geitenfok, de Reisvereniging en de Begrafenisvereniging worden besproken. Daarnaast komen de bewoners van het stuk tussen de Schwartzenberghlaan en de Folgeralaan, met hun eigen sterke, vrolijke en droevige verhalen, aan het woord.

Klik hier voor de presentaties op You Tube

Presentaties Douwe de Graaf online
 
Button