Jan Planting, schilder

Boeken

Jan met het boekje

Jan Planting was schilder. Van beroep, maar vooral ook voor zijn plezier. Hij was opgeleid als huis- en decoratieschilder en had zijn eigen schildersbedrijf. In Drachten stond hij bekend als ‘Jan mei it boekje’, want zijn schetsboek was nooit ver weg. In zijn vrije tijd legde hij mooie plekjes in de natuur en in de dorpen vast en bestudeerde hij het werk van andere kunstenaars, zoals Ids Wiersma en Thijs Rinsema. Plantings honderden landschappelijke tekeningen en schilderijen vormen een brede historische weergave van Drachten en de regio.
Omdat veel van wat Jan Planting vastlegde is verdwenen of soms nog nauwelijks herkenbaar is, leek het Smelne’s Erfskip een goed idee om terug te gaan naar de plekken waar hij zijn schetsboek ter hand nam. Hendrik Jan Hoeber is hiervoor op pad gegaan en heeft vanaf veertig locaties de huidige situatie op de gevoelige plaat vastgelegd. Hieraan voorafgaand vertelt Henk Popma in het Nederlands en het Fries over het leven en werk van deze in Drachten en omstreken nog steeds geliefde schilder.

Het boek is te koop voor € 15,00 bij Muuseum Dr8888 en bij Smelne's Erfskip

Jan Planting, schilder
 
Button